Eolica Galicia1

Os últimos movementos do sector eólico en Galicia en clave económica

Liñas de investigación Economía

A pesar de que a influencia das enerxías renovables no prezo da enerxía é aínda limitada (este fíxase pola última unidade consumida, habitualmente de combustibles fósiles), a recente proliferación de informacións sobre o sector eólico leva á necesidade de explicar os últimos sucesos que o incumben en clave económica.