estatuto : Palabra chave

Os poderes de Galicia

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

O noso Estatuto, que recolle a condición de nacionalidade histórica de Galicia, debuxa unha serie de institucións para o exercicio do autogoberno. Os poderes da nosa comunidade artéllanse sobre a base da división habitual de funcións reservando para o exercicio de cada unha delas un órgano específico. O artigo 6, por exemplo, reivindica o papel …

Os poderes de Galicia Ler máis »