Cara onde vai a China?

Apartados xeográficos China e o mundo chinés

Como en tantas ocasións no pasado, quizais agora, tralo terceiro plenario do CC do PCCh, cabería preguntarse, unha vez máis, cara onde vai a China ou, máis ben, se a China sabe cara onde vai. A resolución que puxo termo a unha reunión que a propia iniciativa activou o interese público polo hipotético novo rumbo …

Cara onde vai a China? Ler máis »