Francia vira as costas á súa propia diversidade lingüística

Apartados xeográficos Europa

No país galo atopamos unha rica diversidade cultural por mor da existencia de diferentes pobos e culturas que cohabitan coa cultura “nacional” francesa. O goberno francés caracterizouse ao longo da súa historia recente por ser defensor arduo dunha cultura e lingua nacionais uniformes. Esta dinámica política devén da Revolución Francesa, que sempre primou a unidade …

Francia vira as costas á súa propia diversidade lingüística Ler máis »