Múnic 2020

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Apartados xeográficos Europa

Co argumento da “desoccidentalización”, a Conferencia de Seguridade de Múnic, Alemaña, volveu servir de barómetro das tensións estratéxicas globais, afirmándose como o mais influente escenario da política de seguridade a nivel global.