ucraina

Un conflito armado local ou á beira dunha guerra mundial?

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Apartados xeográficos Europa

Son moitos os analistas que opinan que estamos a vivir un conflito de envergadura global que podería ser a cuarta guerra mundial, porque a terceira foi a Guerra Fría, que sen dúbida tivo un carácter global. Pero, en termos precisos, non foi guerra, pois aínda que si houbo conflitos armados, estes eran localmente limitados e non implicaban a moitos países.