Identidade : Palabra chave

Os poderes de Galicia

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

O noso Estatuto, que recolle a condición de nacionalidade histórica de Galicia, debuxa unha serie de institucións para o exercicio do autogoberno. Os poderes da nosa comunidade artéllanse sobre a base da división habitual de funcións reservando para o exercicio de cada unha delas un órgano específico. O artigo 6, por exemplo, reivindica o papel …

Os poderes de Galicia Ler máis »

As tres almas de Galicia

Liñas de investigación Observatorio Galego da Lusofonía
Apartados xeográficos Outros

De onde somos? Pois de aquí e de alá. Somos europeos por imperativo xeopolítico, pero iso non quer dicir que un non poida sentir mais afinidade con un caboverdiano e ata cun arxentino, sobre todo en momentos de silencio, ca con un sueco ou un teutón. Isto non supón que ser europeo e sentírmonos europeos …

As tres almas de Galicia Ler máis »