Unha cultura galega internacionalizada

Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Galicia ten competencias e posibilidades de desenvolver unha acción exterior mais aló do tradicional eido estritamente económico, hoxe sinalado como expresión do pragmatismo politicamente mais inocuo. Desde o ámbito concreto da cultura, inmerso nunha fonda crise, podemos impulsar estratexias de internacionalización sobre a base do recoñecemento da diversidade cultural e da defensa dos dereitos culturais …

Unha cultura galega internacionalizada Ler máis »