pesca altura GDFL040825 054

A importancia das joint ventures na pesca galega de gran altura

Liñas de investigación Economía
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

A Unión Europea e a Política Pesqueira Común teñen a súa propia Axenda 2030. Que alternativas desde Galicia?