”Micro-estados” en México?

Liñas de investigación Relacións Internacionais
Apartados xeográficos Latinoamérica

Non é un segredo que en moitas rexións de México atópase unha correlación plausible, ou tolerancia tácita, entre crime organizado e institucións. Nin é un fenómeno novedoso, nin é algo que non sexa recoñecido polo propio Estado, o cal vese forzado a investir inxentes cantidades de recursos na loita contra esta realidade. Neste “panorama”, e …

”Micro-estados” en México? Ler máis »