Foto da autora

Abraiante Galicia (III) Muxía, a eterna

Liñas de investigación Paradiplomacia

A serie “Abraiante Galicia” achega desde os ollos de Isabel Stanganelli, espazos, historias e outros elementos que non deixarán de causar asombro. Arredor das conexións de Galicia co resto do mundo…