Mares entre dúas augas

Apartados xeográficos China e o mundo chinés

As tensións no Mar da China meridional centraron boa parte dos debates no Diálogo de Shangri-La (Singapur, 29 a 31 de Maio), encirradas pola expansión artificial de 9 illotes do arquipélago das illas Nansha/Spratley por parte de China e os sobrevoos da zona por parte de forzas de EUA (cun equipo da CNN a bordo). …

Mares entre dúas augas Ler máis »