images capa iar1718

Presentamos o IGADI Annual Report 2017-2018, informe de política e relacións internacionais dende Galicia