Oportunidades para Galicia no Cumio bilateral España-Brasil

Liñas de investigación Observatorio Galego da Lusofonía
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Entre os días 15 e 16 de Novembro tivo lugar na cidade de Cádiz o XXII Cumio Iberoamericano. O principal tema de debate foi a actual situación económica mundial e o principal obxectivo, a busca de fórmulas conxuntas de actuación para saír da crise. Con ese ánimo apelouse á necesidade de empregar fórmulas de crecemento …

Oportunidades para Galicia no Cumio bilateral España-Brasil Ler máis »