III Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento: Á terceira non vai a vencida

A mediados de marzo o Parlamento de Galicia aprobou o III Plan Director da cooperación galega ao desenvolvemento 2014-2017, tal e como dispón a Lei Galega de Cooperación ao Desenvolvemento no seu artigo 9.2. A aprobación foi precedida polo perceptivo informe do Consello Galego de Cooperación, no cal, por primeira vez, as ONGD galegas votaron …

III Plan Director de Cooperación ao Desenvolvemento: Á terceira non vai a vencida Ler máis »