Batallas textuais

Liñas de investigación Observatorio de la Política China
Apartados xeográficos China e o mundo chinés

Os libros de texto tamén poden ser campos de batalla. Acontece en Asia e involucra a potencias principais como China ou Xapón con feridas abertas que ninguén consegue pechar e que van camiño de se converter en toda unha expresión da pugna permanente pola hexemonía rexional.