Relacje polsko-chińskie : Palabra chave

Relacje polsko-chińskie: wymiar polityczny

Apartados xeográficos Europa

Stosunki polityczne pomiędzy krajami tak różnymi od siebie jak Polska, z dwudziestą gospodarką świata i Chiny, z drugą gospodarką w globalnym rankingu, charakteryzują się dużą zmiennością i stałym rozwojem.

Relacje polsko-chińskie: wymiar ekonomiczny

Apartados xeográficos Europa

Stały rozwój relacji politycznych między Polską a Chinami nie pociąga za sobą postępu w wymianie handlowej.  Pojawia się więcej propozycji współpracy niż dziesięć lat temu, ale wciąż ich rezultaty nie mają odzwierciedlenia we wskaźnikach ekonomicznych.

Relacje polsko-chińskie: wymiar społeczny

Apartados xeográficos Europa

Wśród relacji między krajami tak różnymi, te o wymiarze społecznym sprawiają najwięcej kłopotów. Pomimo, iż można zaobserwować dużą ilość projektów między Polską a Chinami zarówno w dziedzinie kultury, turystyki jak i edukacji, to wciąż jeszcze istnieje wiele niewykorzystanych możliwości.