O patrimonio da diáspora vai ben máis alá de Arxentina e Uruguai

As Delegacións da Xunta no exterior

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Sen rango diplomático, mais con competencias abondo -fóra das estritamente consulares, de defensa, de participación en organismos multilaterais, ou similares-, a acción e a política exterior de Galicia chantan os seus alicerces nunha antiga historia diaspórica adiantada á globalización onde case ningunha fronteira nos foi allea. Compartida pola secretaría do mesmo nome coa de emigración, algunhas competencias radican en política lingüística, promoción económica, cooperación ao desenvolvemento e na diplomacia cultural do Consello da Cultura Galega.