Luxemburgo: novo exemplo da crise europea

Apartados xeográficos Europa

Unha pantasma percorre Europa: a pantasma do cambio[1]. Nos últimos anos, a crise económica iniciada en 2008 propiciou o inicio doutras crises: sociais, políticas, ambientais, de valores… e institucionais (ámbito que aquí nos interesa). As institucións europeas están en crise, o funcionamento das democracias liberais, a pulcritude ética nas administracións…