sociedade : Palabra chave

Cooperación dende a proximidade

Apartados xeográficos Cooperación ao desenvolvemento

No contexto actual no que nos atopamos, cunha tendencia crecente á interdependencia da poboación mundial tanto en termos sociais, culturais, políticos, e por suposto económicos, vanse desenvolvendo políticas que promoven a caída de certas barreiras, pero incentivan o xurdimento doutras que fan que os beneficios deste proceso non se produzan dun xeito equitativo. Coa concentración …

Cooperación dende a proximidade Ler máis »