Normas para os autores

Os traballos enviados para a súa publicación en “TEMPO EXTERIOR” deberán cumprir coas normas que se enumeran a continuación.