Autogoberno, universalidade

Liñas de investigación Paradiplomacia
Apartados xeográficos Acción exterior de Galicia

Non foi coa recente mundialización post-soviética que o galeguismo descubriu a importancia de contar cunha axenda a prol da internacionalización. Contrariamente ao atribuído empeño por erguer valados, a aposta polo autogoberno sempre estivo acompañada dunha fonda arela de universalización.