Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.gal
Tel/Fax: 986 357 238
 
Publicacións Volver
Palabras con Fondo
 
 

Palabras con Fondo


Un compromiso dos escritores de Galicia coa cooperación e a solidariedade internacional   Palabras con Fondo
   

É tempo de cooperar. Esa é a palabra clave dos nosos días. Todos e todas, dende todas as instancias, públicas e privadas, oficias e críticas. Cooperar non significa obviar o conflicto, non impide que cada quen faga unha lectura propia das súas causas e naturaleza nin tampouco avanzar na súa solución, quizáis máis lentamente do debido, pero nunha vía certa e segura, participativa e comprometida. Cooperar é internacionalismo solidario, aceptación mutua, é diálogo, é conciencia, é posta en común; sen altruísmo místico nin ansias de dominación; cooperar é o verbo dos que aspiran a configurar unha sociedade universal máis humana e sostible, globalizada por unha razón reivindicada que debe aínda someter a inxustiza.

Xulio Ríos, director do Igadi.

 
     

Sumario

   
         
    José Luis Méndez López A solidariedade é algo máis...
Alfredo Novoa Gil O Fondo Galego de Cooperación...

A

Marilar Aleixandre África

B

An Alfaya Busco voces

C

Fran Alonso O secuestro dos elefantes

D

Camilo Franco Ciclos da historia

E

Sabela Álvarez Núñez O abrazo

F

Carmen Blanco Fogo

G

Tucho Calvo Un ser diferente

H

Xosé Carlos Caneiro Outra vez a utopía

I

Ramón Caride I de Ibrahim

L

Fina Casalderrey Matrioskas

M

Antón Cortizas A camiseta

N

Lois Diéguez Século XXI

Ñ

Agustín Fernández Paz Invisibles

O

Carlos Casares Dúas miradas

P

Xosé Luís Franco Grande Cara a un mundo novo

Q

Antonio García Teijeiro E ela seguiu

R

Silvia Gaspar Ascensor con fronteiras

S

Bieito Iglesias Estrañeza numérica

T

Manuel Seixas Traballar

U

Xosé Antón Neira Cruz O aseo de Gestrudis

V

Víctor Fernández Freixanes O rostro do futuro

X

Alfonso Álvarez Cáccamo A patera rosa

Z

Suso de Toro Zzzzzzzzzz
  Xulio Ríos Epílogo
         
Edición electrónica por Fernando Pol

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 21/05/2007
Fernando Pol


Subir