Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.gal
Tel/Fax: 986 357 238
 
Comunicación Volver a Comunicación
Novas do Fondo Galego
 
 
 Xullo 2007 

[Índice Novas][Arquivo Novas]

 

ART GOLD Sri Lanka

O Tsunami que asolou o Sudeste Asiático en decembro do 2004 tivo un forte impacto na Illa de Ceilán, República Socialista Democrática de Sri Lanka, onde se contabilizaron 30.000 vítimas mortais, 500.000 persoas desprazadas dos seus fogares, ademais de importantes perdas económicas en infraestruturas e cultivos. O desastre foi seguido dunha avalancha de axuda internacional caracterizada polos problemas de falta de coordinación e superposición de accións entre as diferentes entidades cooperantes.

Unha consecuencia colateral do Tsunami foi a centralización da xestión do proceso de reconstrución, o que freou o proceso de descentralización política iniciada anos antes, deixando as administracións provinciais e municipais nunha situación limitada en materia de competencias e recursos.

Neste marco, o Programa ART GOLD Sri Lanka do Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD) establece unha estratexia que aborda simultaneamente un traballo a nivel local para activar o rol e as funcións técnicas e administrativas das Provincias e Municipios do país, e un traballo a nivel nacional apoiando o proceso de descentralización e as estratexias de gobernanza. Ao mesmo tempo, pon en marcha a elaboración de proxectos de impacto, dirixidos a reverter na mellora das comunidades afectada polo Tsunami. Desta forma, trabállanse paralelamente a esfera nacional, a provincial e a local, sempre coa mesma orientación de apoio ao proceso de descentralización e o afortalamento institucional.

Coa vontade de evitar a dispersión e descoordinación das axudas, o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade decidiu sumar as achegas recollidas na campaña de Axuda de Emerxencia pos Tsunami ao programa marco ART GOLD Sri Lanka. O fixo conxuntamente con outros Fondos do Estado (Fons Catalá, Fondo Andaluz e Fondo Extremeño), así como coa cooperación descentralizada do Norte de Italia.

A área xeográfica de intervención escollida para a posta en marcha do programa foi a Provincia Sur do país, que inclúe os distritos de Galle, Matara e Hambantota. Os criterios seguidos para esta elección foron o volume de danos e perdas causados polo Tsunami, os indicadores de pobreza e desenvolvemento humano, o nivel de desenvolvemento institucional, a reducida presenza de tensións étnicas e a proximidade xeográfica á capital.

A achega conxunta da cooperación descentralizada española e italiana serviu para implementar a 1ª fase de Asistencia Preparatoria do programa, que consistiu na posta en marcha dos mecanismos organizativos do programa, creación e concertación coas autoridades do país dos Grupos de Traballo Provinciais e Grupos de Traballo Municipais, identificación e implicación dos interlocutores (autoridades locais, actores locais, tanto asociativos como privados e actores da cooperación internacional que traballan na zona).

Dentro desta primeira fase preparatoria, identificáronse e executáronse un proxecto de impacto que consistiu na construción dunha Rede de Nove Centros de Desenvolvemento Comunitario.

[Máis información en pdf baixar arquivoarquivo pdf].

 
 Subir
 
Arquivo de Novas do Fondo Galego
 
Ano 2007: 06, 05, 04.
 
Volver a ComunicaciónFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 07/10/2007
Fernando Pol


Subir