Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.gal
Tel/Fax: 986 357 238
 
Sensibilización / Exposicións Volver
Os Obxectivos do Milenio 2000-2015
 
 

“Somos a primeira xeración que pode erradicar a pobreza do mundo. Non debemos perder esta oportunidade” (Eveline Herfkens).
 
Os Obxectivos do Milenio 2000-2015


1. Ficha técnica

A exposición consta de 9 láminas de 1,80 x 80 cm, a toda cor, en lona de tres mm de espesor. O sistema de colocación é similar ao dos calendarios.

Vai acompañada dun folleto de man onde se recollen Os Obxectivos do Milenio 2000-2015. En cada localidade pode imprimirse información adicional para dar conta do período e lugar da exposición.


2. Contido

En setembro de 2000, durante a celebración do Cumio do Milenio, os países pertencentes a Nacións Unidas adoptaron o seu compromiso para facer un mundo máis pacífico, próspero e xusto. Este avance foi posíbel grazas á aprobación da Declaración do Milenio, un documento no que se reafirmou o carácter universal e intemporal dos principios constitutivos das Nacións Unidas e que se espera poidan acadarse para o ano 2015.

A Declaración do Milenio cumpre coa responsabilidade de tomar conciencia e sensibilizar aos gobernos e organismos internacionais para a consecución dunha sociedade mundial máis xusta e equitativa. É por iso que, como seguimento da Declaración, as Nacións Unidas estableceron oito principios fundamentais, denominados Obxectivos do Desenvolvemento do Milenio, nos que se recollen as súas aspiracións de respectar e defender os principios da dignidade humana, a igualdade e a equidade no plano mundial. Estes oito obxectivos son:

1. Erradicar a pobreza extrema e a fame, que afecta hoxe a mais de 1.000 millóns de persoas.

2. Acadar a educación primaria universal.

3. Promover a igualdade entre os xéneros e a autonomía da muller.

4. Reducir a mortalidade infantil.

5. Mellorar a saúde materna.

6. Combater o SIDA e outras enfermidades.

7. Garantir a sostenibilidade do medio.

8. Fomentar unha asociación mundial para o desenvolvemento.

Este último obxectivo compromete aos países máis desenvolvidos na creación de estruturas económicas moito máis equitativas e xustas, concretadas en políticas específicas como axuda ao desenvolvemento, débeda externa e comercio internacional.

No que se refire aos valores e principios da Declaración do Milenio, os Estados asinantes sinalan como esenciais para as relacións internacionais do século XXI, a adopción da liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerancia, o respecto á natureza e a responsabilidade común, como elementos chave para acadar o obxectivo dunha paz xusta e duradeira e conseguir que a mundialización poida converterse nunha forza positiva para tódolos habitantes do mundo.

Do mesmo xeito, a Declaración fai referencia a algúns dos problemas máis acuciantes da actualidade mundial, tales como a adopción do Protocolo de Kyoto para a defensa do medio ambiente, o mantemento das operacións de paz e seguridade da ONU, a loita contra o terrorismo, o narcotráfico e o crime organizado internacional, a reducción das sancións económicas impostas pola ONU a fin de minimizar as súas consecuencias na poboación, a eliminación das armas de destrución masiva, o fortalecemento dos tratados e convenios de control de armamentos e o desarme, e a promoción da democracia e o fortalecemento do imperio da lei. Uns dos apartados da Declaración ten que ver co apoio da democracia en África, así como tamén programas para a erradicación da pobreza, o desenvolvemento sostíbel e frear a propagación do VIH/SIDA.


3. Suxestións de actividades complementarias

A Declaración do Milenio é unha oportunidade histórica para que os líderes mundiais asuman o compromiso de levar adiante políticas económicas e sociais que contribúan á redución da pobreza no mundo e polo tanto a un mellor desenvolvemento humano. Para facelo son urxentes os cambios que deteñan o incremento das desigualdades entre países pobres e ricos.

Que os Obxectivos do Milenio se cumpran tamén depende de nós. Unha vez máis o Fondo Galego non quere deixar pasar a ocasión de contribuír a sensibilizar a sociedade. A mirada crítica da sociedade galega, e a maior receptividade aos problemas da pobreza, das desigualdades sociais e da solidariedade en tódolos ámbitos, son necesarias para entre tod@s construír un mundo mellor, máis xusto e solidario e, nesta ocasión, tamén para lembrar a todos os compromisos asinados na Declaración.

Esta exposición foi realizada pola
Asociación para las Nacións Unidas e o IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) coa colaboración da Xunta de Galicia.


3.1. Acto de inauguración

Interesa preparar especialmente o acto de inauguración e/ou de clausura, cursando invitacións a través do mailing que se faga habitualmente e presentando a iniciativa ante os medios de comunicación.

En función das posibilidades, pode contemplarse a presencia dalgunha personalidade relevante que simpatice cos obxectivos da Declaración ou que teña desenvolvido un labor destacado nalgún dos epígrafes máis sobresaíntes.

Mediado o período da exposición pode celebrarse algunha Mesa Redonda, convidando a persoas de diferentes sectores (Universidade, Administración, Centros de análise internacional, etc) ou dalgunha das ONGs que constitúen a Plataforma 2015 e máis, para reflexionar sobre a Declaración do Milenio, permitindo que unha segunda onda de información poida chegar á cidadanía a través da repercusión pública desa iniciativa. Se existe radio municipal é interesante entrevistar a determinadas persoas, explicar que é a Declaración, o papel da ONU neste eido, etc.


3.2. Mesa redonda

A Declaración do Milenio ten unha axenda ambiciosa, o cumprimento destes obxectivos e cómo facelo son obxecto de debate en amplos sectores da sociedade comprometida co desenvolvemento sostible.

Cal é o custe de construír un mundo mellor?

Kofi Annan, ex secretario xeral das Nacións Unidas, avisaba hai pouco tempo do temor de que as palabras da Declaración soamente serviran “como horribles recordatorios das necesidades desatendidas e de promesas incumpridas”.

Todos estes temas que xiran ao redor da Declaración son moi interesantes para achegalos á cidadanía, organizando mesas redondas, xornadas ou algún seminario ou convidando a algún responsábel da ONU para que, de primeira man, explique como se vive na ONU esta problemática, ou a algún pensador ou intelectual que veña abordando estas cuestións.


3.3. Dirixida á Comunidade educativa

Con esta exposición tamén convidamos á Comunidade educativa, motor de futuro, a reflexionar sobre os Obxectivos do Milenio, e a buscar solucións que nos comprometan e responsabilicen sobre a situación de desigualdade que vivimos no mundo.

A exposición Os Obxectivos do Milenio pode estar nos Institutos dos Concellos do Fondo Galego durante quince ou vinte días.

Nesas datas podemos abrir un foro na páxina web do Fondo para que os rapaces deixen as súas reflexións sobre o contido da exposición.

Pódese aproveitar a presencia, nalgúns Concellos, de Institutos de Formación Profesional, de grao medio e superior, das familias, profesionais da sanidade e animadores socioculturais, que inclúen ciclos formativos de saúde ambiental, educación infantil, integración socio-cultural, para achegarlles a exposición.

Dentro dun ambiente festivo, pódense desenvolver todo tipo de actividades divulgativas e de entretemento que propicien un maior coñecemento da Declaración.


3.4. Charla de ONGs

As Ongs ACSUR Las Segovias, Asemblea de Cooperación por la Paz, Fundación CEAR, Cooperació, Economistas sen Fronteiras, IEPALA, IPADE, ISCOD, MPDL, Paz y Tercer Mundo, Paz y solidaridad, e Solidaridad Internacional reuníronse na Plataforma 2015 y Más para esixir o cumprimento dos obxectivos do 2015 ratificados no Cumio do Milenio de Nacións Unidas. Colaboran con movementos de base, organizan e asisten a charlas e seminarios para difundir a necesidade do cumprimento dos Obxectivos do Milenio.


3.5. Almanaque solidario

A celebración dos días solidarios pode ser un pretexto excelente para solicitar a exposición arredor desas datas; ao mesmo tempo pódese facer coincidir a mesa redonda co día solidario e centrar o tema da charla no contido do día que celebramos.

Días solidarios relacionados cos oito Obxectivos do Milenio:

8 de marzo Día das Nacións Unidas para os Dereitos da Muller e a Paz Internacional (3)
22 de marzo Día Mundial do Auga (7)
7 de abril Día Mundial da Saúde (5, 6)
22 de maio Día Mundial da Diversidade Biolóxica (7)
4 de xuño Día Internacional dos Nenos Víctimas Inocentes da Agresión (4)
5 de xuño Día Mundial do Medio Ambiente (7)
17 de xuño Día Mundial da Loita contra a Desertización e a Seca (7)
8 de setembro Día Internacional da Alfabetización (2)
16 de setembro Día da Preservación da Capa de Ozono (7)
4 de outubro Día Mundial do Hábitat (7)
16 de outubro Día Mundial da Alimentación (1)
17 de outubro Día Internacional para a Erradicación da Pobreza (1)
24 de outubro Día Mundial da Información sobre o Desenvolvemento (1, 8)
20 de novembro Día Universal do Neno (1, 4)
1 de decembro Día Mundial da Loita contra a SIDA (6)
10 de decembro Día Internacional dos Dereitos Humanos (1, 8)

Para saber máis sobre a Declaración do Milenio poden consultarse a seguintes páxinas web: www.igadi.gal, www.anue.org, www.undp.org.


4. Gastos de xestión do Concello

Como nas anteriores exposicións, os gastos do traslado da exposición (recepción e devolución) teñen que ser asumidos polo Concello ou entidade solicitante. En caso de organizar algunha mesa redonda os gastos dos profesionais que se acheguen tamén corren a cargo do Concello. Na maioría dos casos a xente convidada soamente cobra os desprazamentos. Tamén é por conta da entidade a publicidade da actividade, a excepción dos folletos informativos.

 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 05/09/2007
Fernando Pol


Subir