Fondo Galego
Fondo Galego

fondogalego.org
info@igadi.gal
Tel/Fax: 986 357 238
 
Sensibilización / Programas Volver
Vacacións con Traballo
 
 

  Vacacións con traballo, profesionais da solidariedade; clic para aumentar
Vacacións con traballo, profesionais da solidariedade.
[Descarga en pdf baixar arquivoarquivo pdf]
 
Profesionais da Solidariedade
Vacacións con Traballo

Que é?

O Programa de Vacacións con Traballo é unha experiencia que impulsa o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade co fin de animar ao persoal dos seus concellos socios, a coñecer e a participar nos procesos de desenvolvemento dos pobos do Sur, así como a enriquecerse persoal e profesionalmente a través desta experiencia.


Cales son os seus obxectivos?

• Globalizar o poder local a través do intercambio de experiencias entre profesionais de Galicia e das comunidades do Sur.

• Dar resposta ás propostas de actuación que nos formulan as organizacións parceiras do Sur, apoiando as estratexias de desenvolvemento económico, técnico e humano de cada localidade, partindo das características e necesidades propias de cada lugar.

• Estreitar lazos entre os axentes do desenvolvemento local galego e os axentes de desenvolvemento local dos países do Sur, propiciando un novo modelo de relación que supere o tradicionalmente baseado no paternalismo e no asistencialismo.

• Fortalecer o noso compromiso co Sur, e apostar por un futuro común que avance na implementación de medidas locais acordes cun modelo de desenvolvemento sostible.

• Afondar en contidos e accións, e pouco a pouco precisar as percepcións que nos permitan interpretar mellor a realidade dos países do Sur.

• Habilitar fórmulas que permitan dinamizar unha cooperación que potencie o papel dos municipios, que contribúa a consolidar estruturas democráticas e que promova o desenvolvemento e progreso humano.

• Implicar ao colectivo de servidores públicos en actividades que estimulen o seu compromiso solidario.

• Contribuír ao intercambio formativo e á mellora da capacitación técnica dos especialistas dos países do Sur.


A quen vai dirixido?

Poderá participar no Programa Vacacións con Traballo, o persoal laboral e funcionario da administración local galega, sendo condición imprescindible que o seu concello pertenza ao Fondo. Valorarase a vinculación co mundo da cooperación e o feito de ter viaxado ás comunidades do Sur.

A oferta anual de prazas fixarase a partir das necesidades formuladas polo parceiro quen precisará as características do persoal que precisa e as actividades a desenvolver durante a súa estadía.


Cando, con quen e a onde viaxamos?

Pódese viaxar en calquera mes do ano, supeditado á dispoñibilidade das persoas que viaxen e ás posibilidades de acollida nas entidades dos países do Sur.

Cooperaremos con algunhas das comunidades dos países onde o Fondo Galego desenvolve proxectos de cooperación, onde os/as participantes se incorporarán nalgún proxecto dos nosos parceiros na área, que serán as súas entidades de acollida. Ata o momento, os destinos foron Nicaragua, Cabo Verde e Perú.


Como se desenvolve o programa?

Durante o mes de estadía, o/a participante no Programa comprométese a desenvolver unha actividade continuada durante un mínimo de vinte días. A contraparte asume todos os gastos derivados da súa estancia, en materia de manutención e aloxamento. O Fondo Galego asume os custes da viaxe desde Galicia ao punto de destino.

Antes da viaxe: As persoas que desexen acollerse a este Programa, previa inscrición e posterior selección, deberán participar obrigatoriamente no curso de formación que organizará o Fondo Galego.

Durante a estancia: Seguirá a programación deseñada polo noso parceiro.

Á volta: Deberase elaborar unha memoria da viaxe a entregar no Concello respectivo á persoa de contacto do Fondo Galego ou directamente a esta entidade. Será convidado/a a dar a coñecer a experiencia vivida nas comunidades do Sur a través das actividades que organice o Fondo Galego e poderá divulgar os resultados do traballo desenvolvido.


Os principios deste programa asentan en criterios de horizontalidade e de respecto mutuo.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade entende que a verdadeira solidariedade non pode ser de sentido único.

Na busca de fórmulas que posibiliten un mundo mellor naceu este proxecto co queremos animar aos empregados e empregadas municipais galegas a comprometerse no desenvolvemento e na mellora das condicións de vida dos países do Sur.

Sumarse ou sumirse, afirma o escritor Eduardo Galeano. E optamos por sumarnos ao compromiso por conseguir entre tod@s construír un mundo mellor, un mundo que globalice a solidariedade.

No mundo da cooperación internacional somos necesarios tod@s. A suma dos pequenos esforzos de cada un multiplica os resultados.  Catro experiencias solidarias; clic para aumentar
Catro experiencias solidarias.
[Descarga en pdf baixar arquivoarquivo pdf]
 
Vacacións con Traballo 2006

O 2006 foi o primeiro ano no que se levou adiante o programa de Vacacións con Traballo, cuns resultados máis que satisfactorios. Das dúas prazas iniciais, finalmente catro técnicos e técnicas municipais se desprazaron ao Sur, grazas á colaboración, ademais da Dirección Xeral de Cooperación e Solidariedade, das empresas de servizos municipais Urbaser, empresa operativa no Concello de Lugo, e CESPA, empresa operativa no Consorcio de As Mariñas.

Nicaragua e Cabo Verde foron os destinos do mes de vacación dos/as nosos/as participantes, durante o cal desenvolveron a súa experiencia profesional nun contexto distinto do habitual, aportando e aprendendo sobre todo, o sentido da solidariedade.

David Saavedra Pino, técnico de Servizos Sociais no Concello de Noia, incorporouse durante o mes de agosto aos proxectos de desenvolvemento de INPRU-Somoto, organización parceira do Fondo Galego en Nicaragua, e con ela compartiu experiencias a través de diferentes proxectos relacionados coa atención á infancia, coa educación e cos procesos de alfabetización.

En Nicaragua, dando continuidade á estancia de David, estivo tamén durante o mes de outubro María López Avendaño, Educadora Social do Concello de Neda, que participou con INPRHU levando a cabo obradoiros para nenos/as de lectura, de estimulación temperá, así como de capacitación para as nais.

Por outra banda, en Cabo Verde contaron coa experiencia do arquitecto municipal do Concello de Culleredo, Ricardo Pérez, que durante o mes de setembro estivo asesorando á Cámara Municipal de Ribeira Grande e á de Paúl (Illa de Santo Antao), en materia urbanística e de infraestruturas.

Na mesma illa estivo tamén Inés Peleteiro, coordinadora da Área de Xestión Medio Ambiental do Consorcio das Mariñas, que entre setembro e outubro colaborou co gabinete de Medio Ambiente da Cámara de Paúl en proxectos de mellora da xestión ambiental da zona que podería desenvolver a cámara, e, paralelamente, desenvolveu varias xornadas de educación ambiental.

As súas valoracións e apuntes persoais, están recollidos na publicación Catro Experiencias Solidarias, na que nos amosan coa sinceridade e espontaneidade o enriquecedor da súa experiencia.

[Descarga en pdf baixar arquivoarquivo pdf Catro Experiencias Solidarias].


Vacacións con Traballo 2007

(O prazo de recepción de solicitudes rematou o 15 de maio)

No mes de abril, abriuse a convocatoria de tres prazas dirixidas ao persoal técnico das entidades socias, para que viaxen ao Sur durante un mes e se incorporen aos proxectos de cooperación que alí desenvolven os nosos parceiros. Recollendo a positiva experiencia do pasado ano, no 2007 continúanse tendendo pontes entre o noso mundo local e a realidade doutras comunidades menos favorecidas, dándolle continuidade a unha cooperación de carácter horizontal, de intercambio e aprendizaxe mutua.

[Descarga en pdf baixar arquivoarquivo pdf Vacacións con Traballo, profesionais da solidariedade].

 

 
SubirVacacións con Traballo 2006
Fotos: Fondo Galego
     
Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar
Presentación do Programa Vacacións con Traballo-Cabo Verde. De esquerda á dereita, Ricardo Pérez, arquitecto do Concello de Culleredo, Fabiola Sotelo, directora xeral de Cooperación Exterior, Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego, e Inés Peleterio, coordinadora de Medio Ambiente do Consorcio das Mariñas. Parte do traballo desenvolto por Ricardo Pérez na Cámara Municipal de Ribeira Grande.
Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar
Exemplo da problemática da vivenda en Cabo Verde. María López Avendaño realizando un obradoiro de estimulación temprana dirixido a nais promotoras comunitarias (I). María López Avendaño realizando un obradoiro de estimulación temprana dirixido a nais promotoras comunitarias (II).
Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar
María López Avendaño realizando un obradoiro de estimulación temprana dirixido a nais promotoras comunitarias (III). María López Avendaño realizando un obradoiro de estimulación temprana dirixido a nais promotoras comunitarias (IV). María López Avendaño realizando un obradoiro de estimulación temprana dirixido a nais promotoras comunitarias (V).
Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar
David Saavedra nunca xuntanza co INPRHU en Somoto. David Saavedra desenvolvendo actividades cos/as rapaces/zas en Somoto (I). David Saavedra desenvolvendo actividades cos/as rapaces/zas en Somoto (II).
Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar Vacacións con Traballo 2006; clic para aumentar
David Saavedra cunha beneficiaria dun proxecto de abastecemento de auga financiado polo Fondo Galego. Celebración do día do Medio Ambiente nunca escola da Cámara de Paúl. Obradoiro de sensibilización medioambiental nunca escola da Cámara de Paúl.
 
VolverFondo Galego
www.fondogalego.org

ÚLTIMA REVISIÓN: 24/06/2007
Fernando Pol


Subir