Logotipo, obra de Pepe Carreiro
-Fundación Plácido Castro
Volver a Titulares
 
   
Unha fundación para Plácido Castro
Para reivindicar a figura, a obra e o pensamento de Plácido Ramón Castro del Río, atendendo á conservación e divulgación do seu fondo compromiso con Galicia e cunha visión universalista do mundo. A Fundación adicará especial atención á difusión da súa obra artística e literaria, especialmente no campo da tradución, do pensamento e periodística.
Estatutos
A Fundación Plácido Castro é unha institución con carácter de Fundación Cultural Privada que se constitúe ó abeiro do artigo 34.1 da Constitución Española, e dependendo da Lei 7/1983 de 25 de xuño de 1983 encol do réxime das Fundacións de interese galego e disposicións complementarias.
To read in englishPlácido Ramón Castro del Río
O humanista liberal e cosmopolita que mellor simboliza a universalidade do nacionalismo galego, por Xulio Ríos.
Premio de tradución “Plácido Castro”
Premio de tradución en lingua galega destinado a promover entre tódolos tradutores de Galicia versións en lingua galega das grandes obras da literatura universal.
Reflexións arredor de Plácido Castro
Artigos de Alfonso Álvarez Gándara, Álvaro Álvarez Blázquez, Daniel Landesa, David Reinero, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Fran Alonso, Francisco Fernández Rei, Joao Conde Veiga, Luís Álvarez Pousa, Marcos Valcárcel, Silvia Gómez Saborido, Valentín Arias, Vicente Araguas, Xosé Luis Franco Grande, Xulio Ríos.
Plácido Castro e a proxección exterior de Galicia
Conferencia de Xulio Ríos no Congreso sobre Plácido Castro e o seu tempo.
(A Coruña, 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2005).
Plácido Castro, un exilio na Gran Bretaña
Conferencia de Xulio Ríos no Congreso de Homenaxe ao Exilio galego.
(Pontevedra, 25 a 27 de xaneiro de 2001).
Galeguismo e saudade: A visión de Plácido Castro
XIII Conferencia Anual Plácido Castro 2012
, pronunciada por Miguel Ángel Martínez Quintanar. (Lugo, 25 de xaneiro de 2012)
Nacionalismo ¿unha teoría política vixente?
XII Conferencia Anual Plácido Castro 2011
, pronunciada por Igor Ahedo Gurrutzaga.
(A Coruña, 25 de Xaneiro de 2011)
Linguas e educación. Unha reflexión ao fío do debate
XI Conferencia Anual Plácido Castro 2010
, pronunciada por Henrique Monteagudo.
(Corcubión, 20 de xaneiro, 2010)
Plácido Castro e o seu modelo de desenvolvemento turístico para Galicia
X Conferencia Anual Plácido Castro 200
9, pronunciada por Ángeles Piñeiro Antelo.
(Cambados, 23 de Xaneiro de 2009)
Plácido Castro e o debate sobre o celtismo en Galicia
IX Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Xosé Luís Barreiro Barreiro.
(Baiona, 25 de xaneiro de 2008).
A poesía en Plácido Castro
VIII Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por María do Cebreiro Rábade Villar.
(Ourense, 25 de xaneiro de 2007).
Plácido Castro e a Prensa da súa época
VII Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Luís Álvarez Pousa.
(Santiago de Compostela, 25 de xaneiro de 2006).
Significado e importancia de Plácido Castro no panorama da tradución en Galicia
VI Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Valentín Arias e Alberto A. Lugrís.
(Vigo, Casa Galega da Cultura, 25 de xaneiro de 2005).
Plácido Castro no teatro galego, preámbulo posible
V Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Manuel F. Vieites.
(Corcubión, 23 de xaneiro de 2004).
Leer la conferencia en castellanoGalicia, un país de Europa
IV Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Félix Soria.
(Cambados, 24 de xaneiro de 2003).
Portugal e o galeguismo
III Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Ramón Villares.
(Vilagarcía de Arousa, 25 de xaneiro de 2002).
“Nós, os pobos das Nacións Unidas...”
Fantasía e realidade dunha orde internacional

II Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Ramón Lugrís Pérez.
(Cambados, 25 de xaneiro de 2001).
Irlanda e as novas formas da vida internacional
I Conferencia Anual Plácido Castro, pronunciada por Fernando Pérez-Barreiro Nolla.
(Vilagarcía de Arousa, 25 de xaneiro de 2000).
Obra periodística
Artigos e colaboracións de Plácido Castro en xornais e revistas (El Pueblo Gallego, A Nosa Terra, La Nación, Jornal de Notícias, BBC...).
Ensaios e outras obras
Reflexións de Plácido Castro que revelan as grandes preocupacións que determinaron a súa obra e o seu pensamento.
Obra poética inédita
Poemas inéditos de Plácido Castro.
Exposición fotobiográfica
Documentos gráficos sobre a vida e obra de Plácido Castro agrupados en dez paneis temáticos en orde cronolóxica.
Guía biográfica Rápida: Plácido Castro en 10 preguntas
Plácido Castro (1902-1967) é unha figura orixinal e singular no panorama galeguista de comezos do século XX.
 

Volver a Titulares
Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 07/02/2012


Subir

 

Subscríbete á lista de correo do Igadi e recibe notificación das novas
informacións, artigos, documentos, convenios, publicacións, etc, que ofrece
o Igadi na súa páxina web Igadi na Rede.


Para comprender o Mundo desde aquí ...
... para proxectar a Galicia no contexto internacional.

   

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/igadi/alta