Noticias do Igadi

Igadi na Rede 

Volver
   
Esta sección recolle informacións relativas á vida interna, evolución, relacións, proxectos ou
iniciativas do Igadi.
   
   

Xuño 2012

 

Xornadas
PODER BRANDO E DIPLOMACIA CULTURAL EN GALICIA

Illa de San Simón, 7-8 Xuño 2012
CONCLUSIÓNS

  1. O encontro serviu para establecer un valioso e intenso intercambio de ideas e experiencias entre actores locais e externos (incluíndo a UNESCO) a propósito da proxección exterior da nosa cultura, afondando na riqueza e complexidade dos conceptos e das políticas instrumentadas por diferentes institucións en diversas partes do mundo para lograr unha maior presenza e influencia internacional.
  2. Acreditouse a importancia do poder brando e da diplomacia cultural na sociedade internacional contemporánea, tanto en relación ao desenvolvemento das propias industrias culturais e igualmente como mecanismo idóneo para acentuar a calidade democrática da nosa gobernanza e para lograr un adecuando posicionamento internacional. Unha política exterior que prescinda da cultura está condenada ao fracaso por canto esta debe ser o seu primeiro acervo e instrumento indispensable para a xeración desa confianza que debe permitir a materialización de posibilidades de cooperación noutros ámbitos.
  3. Constatouse igualmente que este tipo de accións son determinantes e claves nun entorno en que o poder da imaxe resulta indiscutible. A diplomacia cultural é por iso unha base esencial do progreso de calquera comunidade que aspire a inserirse no mundo. A tal efecto, debe conducirse cunha estratexia definida, coherente, converxente  e versátil, ademais de perseverar no seu propósito asegurando o compromiso cooperativo dos poderes públicos, dos actores económicos e da sociedade civil.
  4. Galicia conta con innumerables posibilidades para desenvolver unha política cultural no eido exterior que reverta na xeración de novas posibilidades de desenvolvemento do sector e do conxunto do país. A tal efecto, cómpre prestar atención á dupla necesidade de comunicar mellor co exterior e de superar a nosa fragmentación, dotándonos de instrumentos que faciliten a xeración de sinerxías e a integración con base nun consenso tan amplo como posible e establecido arredor da excelencia, a singularidade e o realismo.
  5. Se o Consello da Cultura Galega leva case unha década reflexionando sobre as posibilidades que ofrece a diplomacia cultural nas súas diferentes manifestacións e dimensións, sinalando escenarios, oportunidades e accións susceptibles de materializar; se algunhas empresas, creadores e iniciativas teñen desenvolvido individualmente accións que poderamos cualificar de exemplares e exitosas no plano da internacionalización, é hora de dar pasos operativos e efectivos para instrumentar unha acción mancomunada e sostida que garanta o fomento da internacionalidade da nosa cultura.
  6. Os participantes reivindicaron a idoneidade da acción cultural exterior tanto para significar o valor agregado intelectual e económico que achega o sector cultural como para dignificar adecuadamente o sector ante a propia sociedade e reforzar o poder de atracción da nosa identidade colectiva.
San Simón, 8 de Xuño de 2012

 


Marzo 2012

 

  A presidenta do Parlamento recibe a unha representación do consello reitor do IGADI, que cumpre 20 anos traballando a prol da internacionalización de Galicia.
Texturas Internacionais 8: Irlanda en Plácido Castro
 

Texturas Internacionais Nº 8
A Irlanda de Plácido Castro

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e a Fundación Plácido Castro, veñen de publicar un novo número da colección Texturas Internacionais Nº 8, que baixo o título “Irlanda en Plácido Castro” ofrece unha colección de textos e artigos escritos por Plácido Ramón Castro del Río (1902-1967) sobre Irlanda e a súa vida política e cultural.

“Irlanda en Plácido Castro” conta cunha introdución e selección de textos realizada por Xulio Ríos, director do IGADI, divididos en catro grandes bloques: “Impresións de Irlanda”, “Un galego en Irlanda”, “BBC Galician Programme”, e unha selección final sobre diversas reflexións en orde cronolóxica, e que foron publicados entre 1927 e 1966 en medios de comunicación como El Pueblo Gallego, A Nosa Terra, o Jornal de Notícias de Porto (Portugal), O Correo de Galicia de Bos Aires e o Faro de Vigo, incluíndo textos do “BBC Galician Programme”, realizado por Plácido Castro e emitido radialmente en 1952.

O compendio achega unha serie de reflexións e impresións de Plácido Castro a resultas do seu coñecemento directo de Irlanda (o único da súa xeración política que pisou de certo terra irlandesa), unha nación que acompañou e que foi motivo de constante reflexión e preocupación para o seu autor. A independencia do Reino Unido da Gran Bretaña a comezos dos anos 1920 serviu de referencia clave para o galeguismo.

Deste modo, Plácido Castro aborda diversas temáticas sobre a andaina do Estado Libre de Irlanda, creado a partir de 1921 e constituído en República a partir de 1939. Os avatares e desafíos da independencia irlandesa; a súa vida política e parlamentaria; as políticas económicas; as impresións xeográficas (Dublin, Gaeltacht, Illa de Blasket); a influencia da súa riqueza poética e teatral na conformación da cultura gaélica, plasmada en sensibilidades como a saudade e a arte; a aproximación cultural e histórica entre Irlanda e Galicia, así como noutras nacións como Bretaña e Escocia, entre outros temas, conforman esta inédita e valiosa colección de textos.

Con esta nova edición de Texturas Internacionais Nº 8, o IGADI e a Fundación Plácido Castro esfórzanse por recuperar a memoria e obra dunhas das referencias históricas mais insignes do galeguismo histórico como é Plácido Ramón Castro del Río, a voz que representou a Galicia no Congreso das Nacionalidades Europeas, organismo adscrito á Sociedade de Nacións, celebrado en Berna (Suíza) en 1933.

 


Xaneiro 2012

 

   IGADI-We in the World 2012: Nós no mundo
IGADI-We in the World 2011: Nós no mundo
 

IGADI-We in the World 2012:
Nós no mundo
A necesidade dun modelo de acción exterior crible para Galicia

Por terceiro ano consecutivo, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), dirixido por Xulio Ríos, publica o seu informe anual “IGADI WW- We in the World 2012: Nós no Mundo” que baixo o título “Un modelo de acción exterior crible para encarar á crise”, pretende reflexionar sobre os principais parámetros e retos que afronta a acción exterior de Galicia en 2012, nun contexto de crise económica e cambios políticos a nivel estatal.

Nun marco de pluralidade analítica e imprimindo unha visión proactiva, o IGADI WW 2012 reúne unha serie de ensaios elaborados por relevantes personalidades políticas e altos cargos do goberno galego, así como expertos en diversas temáticas relativas á acción exterior galega. Neste sentido, reflexiónase sobre a necesidade de imprimir un novo modelo, alternativo, coordinado e crible, da actualmente minimizada acción exterior de Galicia (Xulio Ríos), que non se limite unicamente ao peso outorgado no seu sector empresarial. Unha visión que, racionalizando as súas prioridades, permita igualmente concertar unha maior participación a nivel estatal, acorde coas potencialidades da nosa Comunidade.

Complétase esta perspectiva coas reflexións emanadas de representantes dos tres partidos políticos galegos. A preponderancia do enfoque empresarial e a busca de novos mercados resulta fundamental para o actual goberno da Xunta, tal e como explica Jesús Gamallo Aller, director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea da Xunta de Galicia. Non obstante, esta visión é amplamente contestada, por inoperante e falta de continuidade (José Luís Méndez Romeu, PSdG-PSOE). Paralelamente, resulta imprescindible unha ampliación das competencias da acción exterior galega (Ana Miranda, eurodeputada do BNG), especialmente no actual momento de crise e ante a política recentralizadora do goberno central.

Os cambios socioeconómicos e demográficos experimentados nos últimos anos en Galicia definen un novo panorama ante o marco financeiro da Unión Europea para o período 2014-2020 (Ana Ramos Barbosa). Esta realidade implica novos desafíos para a acción exterior galega, na que precisaríase o fomento dunha estratexia “gañar-gañar” (María Xosé Porteiro e Ignacio R. Covelo) que permita vertebrar unha posición de maior inserción e equilibrio en escenarios clave. Un proceso de internacionalización que se concibe estratéxico e vital para Galicia (Xan López Facal), con especial preponderancia para o seu sector empresarial exportador, principalmente o pesqueiro e acuícola (Juan M. Vieites Baptista de Sousa).

O IGADI WW 2012 complétase cunha reflexión sobre o estancamento e perda de peso de Galicia na súa relación con Portugal (David Reinero) e ilustra as oportunidades e alternativas que ofrecen para a acción exterior galega o ascenso global dos países do BRIC, particularmente Brasil (Enrique Sáez Ponte). A proxección exterior da lingua e cultura galega (Anxo M. Lourenzo Suárez, director xeral de Cultura), con especial protagonismo do seu sector universitario, debe ocupar un lugar relevante.

Tamén inclúe unha análise sobre o difícil panorama que encara a cooperación galega ao desenvolvemento (Carlos Teijo García);  e a necesidade de reconducir un novo modelo de internacionalización do audiovisual galego (Manuel González) acorde coas crecentes potencialidades deste sector. Por último, incorpora unha visión das actividades realizadas en 2011 polo Parlamento de Galicia, de celebración polo seu trixésimo aniversario, en materia de acción exterior, da man da súa presidenta Pilar Rojo Noguera,

Este novo informe do IGADI complementa o seu relatorio anual sobre os problemas do sistema internacional contemporáneo, o IGADI Annual Report, que en 2012 presentou a súa quinta edición.

Illa de San Simón, 27 de xaneiro de 2012.

   Descarga aquí o PDF do IGADI Annual Report 2011-2012
Descarga aquí o PDF do IGADI Annual Report 2011-2012

IGADI Annual Report 2011-2012
Un mundo de novos liderados e de declive das vellas hexemonías

Por quinto ano consecutivo, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) publica o seu IGADI Annual Report 2011-2012”, un documento elaborado como síntese analítica dos principais acontecementos do 2011, as perspectivas no escenario internacional para o 2012, así como diversas reflexións transversais e por escenarios xeográficos.

Baixo o título “Novos liderados avantaxan ás vellas hexemonías”, o IGADI Annual Report 2011-2012 ilustra a paulatina configuración dunha nova orde mundial, definida polo ascenso das potencias emerxentes (en especial dos BRICS), impulsada baixo o prisma da multipolaridade e marcada polo declive das outrora vellas e poderosas hexemonías euroatlánticas. Un cambio de poder que se está operando nunha conxuntura definida pola crise e recesión económica global, en paralelo á manifestacións de diversas resistencias cara o modelo económico e político ata agora imperante.

Así, no marco das Claves de 2011, analízanse o impacto e as incertezas da Primavera árabe; a situación do yihadismo e do terrorismo global trala morte de Osama ben Laden; unha Europa sacudida polos rescates financeiros e a crise económica; a consolidación dun proceso de integración autóctono en América Latina; e a definición da rexión do Asia-Pacífico como novo epicentro global.

No aspecto das Perspectivas 2012, identifícanse como principais tendencias o cambio de liderado na cúpula do poder en China, trala celebración do XVIII Congreso do Partido Comunista Chinés previsto para finais de ano; a carreira pola reelección de Barack Obama en EUA; eleccións clave en México e Venezuela; o retorno presidencial de Putin ao Kremlin; e unha reflexión sobre a crise europea dende unha perspectiva cidadá.

No marco das Reflexións por áreas xeográficas, establécense as análises da rivalidade entre EUA-China (artigo de Jaume Giné Daví) e o xiro asiático da política exterior estadounidense (Jared D. Larson). O ascenso electoral islamita no Magreb a carón da Primavera árabe (David Alvarado) e o desconcerto do ideal europeísta (Xosé Luís Franco Grande) compleméntanse coa análise das complexidades do MERCOSUR na nova conxuntura de integración latinoamericana (Ignacio Covelo).

Finalmente, o IGADI Annual Report 2011-2012 aborda nas súas Reflexións transversais, a ambigüidade do intervencionismo “humanitario” (Roberto Montoya); a rebelión popular e as resistencias na orde global (Xabier Macías); unha perspectiva do control dos océanos (Marcelo Javier de los Reyes) e da situación dos denominados “Estados fráxiles” (Fernando Soto Maceiras), para finalizar cunha análise sobre o ascenso e o novo poder das economías emerxentes (Alfredo Toro Hardy).

O IGADI Annual Report 2011-2012 concreta, pois, un amplo esforzo reflexivo sobre os cambios e escenarios que ocorren nun sistema internacional en constante transformación e permite, ao mesmo tempo, constituír unha guía de referencia baixo unha perspectiva plural e diversa.

 


Tempo exterior Nº 23 aborda o momento cubano e outra óptica da Primavera árabe

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, céntrase no seu Nº 23, período xullo-decembro de 2011, no proceso de “actualización” do socialismo levado a cabo en Cuba polo seu presidente Raúl Castro, e institucionalizado a partir do VI Congreso do Partido Comunista (PCC) celebrado en abril de 2011.

Tempo exterior aborda os desafíos que se presentan na illa caribeña en materia económica (artigos de Julio A. Díaz Vázquez e Armando Nova González) e no aspecto social e político (Luiz Bernardo Pericás), non sen esquecer o inevitable impacto exterior, especialmente a través da política estadounidense cara Cuba (Chris J. Dolan e Diane E. Johnson) e igualmente das relacións entre Cuba e China (Xu Shicheng), un dos seus principais valedores internacionais.

Como tema secundario, Tempo exterior Nº 23 orienta a súa atención en ofrecer unha visión alternativa dos cambios políticos no mundo árabe, fuxindo dos enfoques emanados dos principais mass media. Unha aproximación sobre as incertezas da expansión da Primavera árabe no contexto do Golfo Pérsico (Ignacio Gutiérrez de Terán) complétase cunha crítica reflexión sobre cómo a crise libia debería incentivar a aprobación unánime dun Tratado sobre o Comercio das Armas (Teresa Maciá Cid). Esta sección complétase cunha análise sobre o retorno á ONU da discusión sobre a cuestión palestina (José Abu-Tarbush).e os seus lexítimos dereitos de recoñecemento internacional como Estado soberano.

Tempo exterior Nº 23 finaliza cunha aproximación histórica á cuestión do Tíbet como centro neurálxico dos intereses de China, EUA e India (Vera Ríos Carrillo) e aos contornos que identifican a presenza chinesa en América Latina (Liska Gálvez). Finalmente, ofrécense dúas reflexións sobre o proceso de internacionalización da empresa galega, especificamente no caso chinés (Martín Ignacio Prieto) e unha evolución da mesma no marco do trixésimo aniversario da Confederación de Empresarios de Galicia, da man do seu presidente Antonio Fontenla Ramil.

Este número de Tempo exterior pecha cronoloxicamente o vixésimo aniversario do IGADI, celebrado en 2011, e que paralelamente permitiu a renovación e ampliación do seu Consello Reitor, coa inclusión de personalidades como Ignacio Ramonet, Xosé Luís Franco Grande, María Xosé Agra Romero, Emilio M. Martínez Rivas, Manuel Blanco González e María Xosé Porteiro.

Para máis información e subscricións:
Tlf: 698 156 127 / e-mail: info@igadi.gal

 


Decembro 2011

 

  A presidenta do Parlamento recibe a unha representación do consello reitor do IGADI, que cumpre 20 anos traballando a prol da internacionalización de Galicia.
A presidenta do Parlamento recibe a unha representación do consello reitor do IGADI, que cumpre 20 anos traballando a prol da internacionalización de Galicia. 
 

A presidenta do Parlamento recibe a unha representación do consello reitor do IGADI, que cumpre 20 anos traballando a prol da internacionalización de Galicia

Pilar Rojo felicita a Xulio Ríos, director do IGADI, co que aborda o traballo “imprescindible” que desenvolve esta entidade desde a súa creación, en 1991

A presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo Noguera, recibiu esta mañá no seu despacho da Cámara au director do IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), Xulio Ríos, que acudiu acompañado por outros dous integrantes do consello reitor desta entidade, Antonio Martínez Puñal e Xulián Maure Rivas.

Os participantes nesta xuntanza pasaron revista aos 20 anos de historia do IGADI, unha entidade independente creada en 1991 e que ten por obxectivo a investigación dos problemas internacionais e a activación de estratexias que favorezan unha maior proxección internacional de Galicia.

A presidenta do Parlamento de Galicia felicitou ao director do IGADI polo traballo que desenvolve. “Para cantos aspiramos a edificar unha Galicia universal, perfectamente inserida no conxunto de España e en Europa, o traballo do IGADI resulta imprescindible, ao igual que o seu protagonismo nalgunha das  iniciativas de diplomacia parlamentaria auspiciadas pola institución que me honro en presidir”, afirmou Pilar Rojo.

 


 

Novembro 2011

 

O IGADI, primeira entidade colaboradora en España da Academia de Taiwán

O representante de Taiwán en España, Javier Ching-shan Hou, e o director do IGADI, Xulio Ríos, asinaron en Madrid o pasado 23 de novembro un acordo de colaboración polo que o IGADI convértese no primeiro punto de contacto da Academia de Taiwán en España.

A Academia de Taiwán ten como obxectivo contribuír ao desenvolvemento da lingua e cultura chinesa no mundo e formaliza acordos de colaboración con universidades e centros de investigación sobre Asia co propósito de establecer unha rede eficiente de información centrada na educación e nos estudos sinolóxicos.

Mediante este acordo, o IGADI disporá de acceso exclusivo aos arquivos históricos e diplomáticos da República de China, facilitándose o intercambio de información e publicacións relevantes relativas á evolución de Taiwán e as súas políticas en todas as ordes.

 

Ignacio Ramonet e Franco Grande incorpóranse ao Consello Reitor do IGADI

O IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) ampliou recentemente o seu Consello Reitor coa incorporación de seis novos membros: María Xosé Agra Romero, Emilio Martínez Rivas, Manuel Blanco González, María Xosé Porteiro García, Xosé Luís Franco Grande e Ignacio Ramonet. As novas incorporacións supoñen un novo alento para os ideais do IGADI e o proxecto que representa.

O Consello Reitor é un órgano de asesoramento que afonda na definición das liñas estratéxicas do IGADI, velando pola súa transparencia, independencia e rigor. Pluridisciplinar na súa vertente profesional, a pluralidade de visións contribúe a reforzar a condición de espazo democrático de encontro sen outras servidumes que non sexan as resultantes dun desenvolvemento leal, eficiente, crítico e proactivo.

A ampliación do Consello Reitor foi abordada no marco do vixésimo aniversario do IGADI co propósito de intensificar as dimensións tradicionais da actividade desta institución, prestando especial atención á universalización de Galicia en todos os dominios e a conformación dunha orde internacional comprometida coa dignidade do ser humano.

O Consello Reitor, reunido recentemente no Castelo de Soutomaior, revalidou as grandes apostas estratéxicas do IGADI coa ollada posta en 2016, cando a entidade celebrará o seu primeiro cuarto de século de existencia.

 


 

Xuño 2011

 

Tempo exterior Nº 22, período xaneiro-xuño 2011
Acción exterior de Galicia: poder local e universidades

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, centra  o seu Nº 22, período xaneiro-xuño de 2011, en anovadas expresións da acción exterior de Galicia, como son os casos das universidades e do poder local, así como outros temas de actualidade internacional, en especial as revolucións no mundo árabe e a crise en Portugal.

Tras as eleccións municipais do 22/M, os concellos e as deputacións galegas inician un novo período de catro anos de mandato no que compre incorporar a acción exterior na axenda pública, revalorizando iniciativas consolidadas como o Eixo Atlántico (Tino Cordal) pero tamén insuflando novas orientacións (Luís Balado González) que permitan identificar e aproveitar as oportunidades que brinda o contexto exterior para promover o desenvolvemento local.

No apartado das universidades galegas (Manuel J. Fernández Iglesias, María José Martínez, Francisco R. Durán Villa e Jacobo Feás Vázquez), a inserción internacional é unha demanda estratéxica que cómpre abordar con coordinación e ambición, pero tamén con profesionalidade e capacidade de establecer sinerxías con outros actores facendo converxer as estratexias dos actores clave do país. Rematado o Xacobeo 2010, as mencións á nosa paradiplomacia inclúen unha reflexión sobre o noso turismo (David Santomil Mosquera).

Unha análise en perspectiva da denominada “Primavera árabe” (Rosa Meneses) compleméntase cunha aproximación mais específica sobre Tunisia (Akram Khelifa) como motor da revolución política iniciada en xaneiro de 2011, e que levou á caída das autocracias de Ben Alí en Tunisia, Mubarak en Exipto, á intervención internacional en Libia e ás tensións internas en Siria, Bahrein e Iemen. Noutra perspectiva, a crise portuguesa (José Soeiro e Adriano Campos) constitúe unha temática sumamente importante para Galicia, en especial ante a perspectiva de agravamento da crise económica alén Miño.

Tempo exterior Nº 22 finaliza cunha aproximación á problemática da Organización de Cooperación de Xangai (Víctor M. Wilches) e celebra a incorporación do IGADI á Rede Europa de Reflexión Xeopolítica constituída en abril de 2011 na Illa de San Simón (onde se atopa a nova sé do IGADI dende marzo pasado), recollendo o relatorio sobre os valores culturais europeos de Galicia, presentado por Ramón Lugrís, membro do Consello Reitor do IGADI, e tamén unha reflexión sobre a importancia da xeopolítica no mundo contemporáneo, realizado por Jean-Paul Baquiast, membro tamén desta Rede cuxo obxectivo céntrase no fomento de ideas construtivas para contribuír ao posicionamento de Europa no novo contexto xeopolítico mundial.

Para máis información e subscricións: Tlf: 698 156 127 e info@igadi.gal

 


 

Marzo 2011

 

O IGADI gaña posicións entre os mellores think tanks de España

Posto 2011

Think tank

%
Votos(*)

Posto
2010

1

Elcano

52,4

1

2

FAES

35,1

2

3

CIDOB

32,4

4

4

GEES

27,6

3

5

Inst. Est. Económicos

19,5

5

6

Casa Asia 

18,1

8

7

FRIDE 

15,0

6

8

IGADI

13,0

9

9

Círculo de Empresarios 

12,8

10

10

Fundación Alternativas

10,6

11

11

Fundación Rafael del Pino

14,3

12

12

ICEI

9,1

-

13

Institución Futuro

8,6

7

14

Casa América

7,9

13

15

Casa Africa

6,3

17

16

FEDEA

3,8

-

17

Casa Arabe

1,1

15

18

Incipe

1,0

16

19 

I. Europeo del Mediterráneo 

0,9

14

20 

Fundación Ideas 

0,7

-

A “Encuesta 2011: los think tank más importantes de España”, elaborada pola empresa Iberglobal, colocou nesta edición ao Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), dirixido por Xulio Ríos, no 8º lugar entre os 20 think tanks e centros de investigación sobre política internacional a nivel estatal.

Nesta enquisa participaron 1.000 persoas a través do voto electrónico. O IGADI obtivo o 13,0% do total dos votos emitidos. Na edición 2010, o IGADI obtivo o 9º lugar nunha lista que incluíu a 17 think tanks e centros de investigación. Nesta terceira edición da enquisa de Iberglobal incluíronse tres novos centros de investigación, o Instituto Complutense de Estudios Internacionais, a Fundación Ideas e a FEDEA.         

Deste modo, o IGADI, que en 2011 arriba ao seu 20º aniversario, pasa a figurar entre as principais entidades de investigación a nivel estatal especializadas en política internacional, con énfase no mantemento dunha visión propia, de servizo público e independente, con marcado acento na proxección exterior de Galicia.

 


 

Febreiro 2011

 

   IGADI-We in the World 2011: Nós no mundo
IGADI-We in the World 2011: Nós no mundo
 

IGADI-We in the World 2011: Nós no mundo
Crise e acción exterior de Galicia

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), dirixido por Xulio Ríos, ven de publicar o segundo informe anual “IGADI WW- We in the World 2011: Nós no Mundo”, baixo o título “Menos acción exterior para internacionalizarse máis?”, un documento que pretende sensibilizar e reflexionar sobre os principais parámetros e retos da acción exterior de Galicia en 2011.

Nun marco de pluralidade analítica, o IGADI WW 2011 reúne unha serie de ensaios sobre diversas áreas de actuación relacionadas coa acción exterior de Galicia, o seu estado actual e as prioridades e retos a curto e medio prazo. Neste sentido, pondérase o efecto da crise económica na acción exterior de Galicia (Xulio Ríos); a creación da Rexión do Sudoeste Europeo, RESOE, como marco de integración interrexional europea (Jesús Gamallo Aller); a reforma do voto exterior (Anxo Lugilde) e o seu impacto na diáspora (Xosé Luís Rodríguez Pardo).

Os desafíos da internacionalización da economía galega (Xan López Facal) complétanse cunha estratexia definida cara as denominadas “potencias emerxentes” (Enrique Sáez Ponte). Igualmente, compre considerar o actual contexto de crise económica no marco da eurorrexión entre Galicia e Norte de Portugal e da estratexia galega cara a Lusofonía (Constantino Cordal Rodríguez).

O IGADI WW 2011 tamén aborda outras temáticas alternativas da acción exterior galega, como a viabilidade das autoestradas do Mar (Fernando González Laxe), a acción exterior do municipalismo galego a través dos irmandamentos (Daniel González Palau), as potencialidades galegas dentro da sociedade do coñecemento (Diego Carou Porto) e o proceso de internacionalización das universidades galegas como promotora dun modelo de relación coa emigración e os mercados asiáticos (Manuel J. Fernández Iglesias). Finalmente, este informe inclúe un balance crítico sobre o Xacobeo 2010 (Ernesto S. Pombo), as dificultades para a exportación da cultura galega (Xabier Cid) e a situación ambiental en Galicia ante o cumprimento dos tratados ambientais internacionais (Xan Duro).

Este novo informe do IGADI complementa o seu relatorio anual sobre os problemas do sistema internacional contemporáneo, o IGADI Annual Report, que en 2011 presentou a súa cuarta edición.

 


 

IGADI Annual Report 2010-2011
Un mundo en axustes para o 2011

Por cuarto ano consecutivo, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) publica o seu IGADI Annual Report 2010-2011”, un documento elaborado como síntese analítica dos principais acontecementos de 2010, as perspectivas no escenario internacional para o 2011, así como diversas reflexións transversais e por escenarios xeográficos.

Baixo o título “Tempo de axustes: impulsos, inercias e resistencias na nova orde global”, o IGADI Annual Report 2010-2011 reflexiona sobre o actual estado do mundo, moi determinado pola imposición de axustes na economía global e nunha conxuntura de transicións na balanza de poder, que anuncia escenarios de tensións e resistencias de cara á inevitable reconfiguración dunha nova orde global.

Identifícanse así os principais acontecementos de 2010, centrados nas crises da Unión Europea; o protagonismo de África trala celebración do Mundial de Fútbol en Sudáfrica; a polarización en Asia entre China e EUA; o impacto de Wikileaks á hora de transparentar a política exterior estadounidense; e as perspectivas do presidente Barack Obama de cara á segunda metade do seu mandato, en especial tendo en conta a maioría electoral lexislativa alcanzada polo “novo republicanismo”.

En canto ás claves e tendencias para 2011, saliéntase a evolución do Brasil de Dilma Roussef; un novo tempo de reformas en Cuba; as particularidades de China no contexto do seu primeiro centenario republicano; a apertura dun novo ciclo de relacións entre a OTAN e Rusia; e o convulsionado panorama en Oriente Próximo e Asia Central, con especial atención cara o programa nuclear iraniano e as retiradas militares estadounidenses en Iraq e Afganistán.

No marco das reflexións por áreas xeográficas, que contan coa colaboración de destacados analistas e investigadores do acontecer internacional, a atención diríxese á crise europea (Ramón Lugrís); a consolidación democrática en África (María Ángela Toussanso); as dimensións da crise económica en Asia (Jaume Giné); e a actualidade de Rusia, vinte anos despois da disolución da URSS (Katarzyna Araczewska).

Finalmente, no apartado das reflexións transversais, o IGADI Annual Report 2010-2011 aborda o impacto de Wikileaks sobre a diplomacia (Alfredo Toro Hardy); o futuro do G20 (Roberto Montoya); e do Estado do benestar (Enrique Sáez Ponte); o cambio climático tralo cumio de Cancún (Carlos Vales) e unha visión panorámica da situación global dos dereitos humanos (María Xosé Agra Romero).

Deste modo, cunha perspectiva plural e diversa, o IGADI Annual Report 2010-2011 destaca como ferramenta analítica e guía de referencia orientada á comprensión dos cambios e escenarios que actualmente transcorren nun sistema internacional en constante transformación, e que anuncia o comezo dunha nova década de tensións e reconfiguracións no poder global.


 

 

Xaneiro 2011


  Capa do Tempo exterior Nº 21; clic para aumentar

Tempo exterior Nº 21, período xullo-decembro 2010
Os “Estados de Feito”: un tema tabú na política internacional?

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, centra  o seu Nº 21, período xullo-decembro de 2010, nunha temática escasamente abordada na análise internacional, a relativa aos denominados “Estados de Feito”, aquelas entidades ou suxeitos internacionais caracterizados por manter unha estrutura gobernamental que exerce a súa autoridade sobre unha determinada poboación e territorio, en disputa cun Estado internacionalmente recoñecido e membro da ONU.

Este número de Tempo exterior constitúe un anticipo do que será o “Informe Mundial sobre os Estados Informais” que o IGADI presentará proximamente. Así, este número abre cunha análise da declaración unilateral de independencia de Cosova (Álvaro Domínguez) á luz da opinión consultiva da Corte Internacional de Xustiza, seguido da problemática do recoñecemento do territorio de Nagorno Karabaj (Hacob Symonian), en disputa entre Armenia e Acerbaixán.

Paralelamente, trátanse os casos da secesión de Abxasia e Osetia do Sur do territorio de Xeorxia (Isabel Stanganelli e Marcelo Javier de los Reyes); da existencia dentro de Europa da República Moldava Pridnestroviana de Transnistria (Katarzyna Araczewska) e da República Turca do Norte de Chipre (Roberto Mansilla); e, finalmente, da problemática da República Árabe Saharauí Democrática (Santiago Jiménez). Xa noutro contexto, compre salientar unha análise sobre o labirinto caucásico a través da problemática de Chechenia (Marta Ter Ferrer), e as implicacións do nacionalismo e do yihadismo islamita.

Tempo exterior Nº 21 tamén ofrece unha aproximación crítica sobre a xestión de Lula da Silva en Brasil (Ricardo Antunes) así como das disparidades económicas ante os investimentos estranxeiros en América Latina (Fernando González Laxe). Completan este número unha reflexión sobre crise grega e as súas implicacións para a Unión Europea (Teresa Barberena); a delicada controversia que supón a “responsabilidade internacional de protexer” en relación á soberanía dos Estados (Alfredo Toro Carnevali) e un balance sobre a participación de Galicia no Consello da Unión Europea (Rocío Castro Tarrío).

Para máis información e subscricións.

Tlf: 986 35 72 38 e info@igadi.gal,


 

 


Novembro 2010


Declaración Pública
Os Bicentenarios, ¿unha oportunidade perdida para Galicia?

A celebración dos Bicentenarios das Independencias dos 20 países latinoamericanos, acontecemento que se prolongará a través dunha serie de actos de carácter institucional, cultural e social tanto en América Latina como en España durante o período 2010-2025, supón un momento sumamente clave para ofrecer dende Galicia unha perspectiva sobre o acontecer dos numerosos cambios políticos, sociais e culturais que están actualmente sucedendo nos países latinoamericanos e unha oportunidade para reivindicar o noso protagonismo histórico e alentar o fomento dos intercambios bilaterais a todos os niveis. Os Bicentenarios deberían constituir, ao noso modo de ver, unha oportunidade excelente para propiciar un novo diálogo entre todos, aquén e alén do océano, dentro dun exquisito respecto á diversidade.

Dentro deste marco de celebracións, resulta imprescindible ofrecer á sociedade galega unha aproximación, dende diversas perspectivas e niveis, sobre a situación política, económica e social dos países hispanoamericanos, a 200 anos dos seus procesos de independencia. Así, imponse a necesidade de reflexionar sobre os cambios políticos e sociais que actualmente cobran vida en América Latina, así como o seu múltiple pero decidido proceso de integración e a consolidación dunha visión exterior encamiñada á conformación dun mundo multipolar.

Por outra banda, cómpre prestar atención sobre as oportunidades que abre este escenario, especialmente no eido económico. Latinoamérica ten un baixo peso nas exportacións de Galicia. A cota de Latinoamérica no total das nosas exportacións leva dez anos estancada en torno ao 4 %. Nembargantes, comparando o crecemento económico de Latinoamérica co da Zona Euro, principal cliente de Galicia, dende os anos 2000, Latinoamérica amósase como unha zona máis dinámica. Incluso para o ano 2009, Latinoamérica sortea a crise cunha caída do PIB do 2,3 %, moi influenciada polo descenso do 6,8 % do caso mexicano, pero aínda así inferior ao -3,9 % da Zona Euro. Ademais, as perspectivas do FMI para o seguinte lustro son xeralmente optimistas para Latinoamérica. Cunha estrutura do comercio exterior en exceso marcada pola dependencia eurocontinental, Galicia precisa diversificar as súas relacións económicas e comerciais co exterior, fixando a súa atención en áreas culturalmente próximas e nas que conta con posibilidades potenciais de desenvolvemento. Este diagnóstico-demanda é un lugar de encontro común tanto na comunidade académica como empresarial ou política.

Non obstante, esta celebración dos Bicentenarios está pasando case absolutamente desapercibida no tecido institucional, político, social e cultural en Galicia e, particularmente, na vila de Baiona, cuxa sensibilidade cara os asuntos iberoamericanos debería constituírse nunha referencia global para a celebración deste histórico acontecemento. Comparativamente, esta ausencia contrasta coa celebración, tanto en Vigo como en Baiona, de diversos actos sobre o Bicentenario da rebelión española contra a invasión napoleónica de 1808.

Igualmente, compre salientar a escasa atención institucional prestada pola Xunta de Galicia aos Bicentenarios, efémeride celebrada en países como Arxentina, Uruguai, Brasil, Venezuela ou México, que contan cunha notable e activa diáspora galega.

Os Bicentenarios das Independencias latinoamericanas debe necesariamente constituír unha oportunidade esencial para consolidar a Galicia como referencia mundial dos estudos iberoamericanos. Esta perspectiva pode ampliarse á hora de abordar outras temáticas paralelas, tales como unha maior atención cara a Lusofonía e, particularmente, cara a emerxencia de Brasil como actor global.

Dende o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI, entidade que conta cunha ampla traxectoria á hora de abordar os asuntos latinoamericanistas e cuxa sede social está localizada en Baiona, instamos á sociedade galega e, particularmente, ao Concello de Baiona, a non desaproveitar esta oportunidade, ampliando horizontes cun talante aberto e creativo, deixando de lado  as visións localistas e reducionistas e amosando actitudes máis proactivas que permitan un maior desenvolvemento dos nosos vínculos cos países desta rexión.O IGADI analiza en Baiona a súa estratexia 2011-2016
O Igadi considera que unha Galicia máis internacionalizada estará en mellores condicións de encarar a crise

Baixo o lema Estratexia 2011-2016: ideas na encrucillada da crise, o sábado 6 de novembro de 2010 reuniuse en Baiona, no Parador Conde de Gondomar, o Consello Reitor do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal). Nesta xuntanza, o IGADI realizou un balance de actividades e concretou as liñas de traballo para o próximo lustro.

Co horizonte do seu 25º aniversario, o Consello Reitor abordou aspectos de importancia contextualizados no actual panorama de crise económica, con especial atención cara a plena institucionalización física e orgánica da entidade; a mellora das súas capacidades nos eidos de estudo e actividades; a cooperación internacional ao desenvolvemento; a acción exterior de Galicia; e a análise política e estratéxica rexional e mundial.

O Consello Reitor abordou tamén a importancia para Galicia e, especificamente para a vila de Baiona, da celebración dos Bicentenarios das Independencias Hispanoamericanas, contemplando unha aproximación plural sobre o actual momento de cambio en América Latina. Paralelamente, reflexionouse sobre a necesidade de ampliar os eidos de actuación da acción exterior de Galicia dentro do actual contexto de crise económica, principalmente dirixidos a propiciar os mecanismos de internacionalización e universalización da acción exterior da nosa Comunidade como garantes indispensables dunha estratexia de superación da crise.

A xuntanza do Consello Reitor do IGADI lembrou igualmente a figura e traxectoria de Fernando Pérez-Barreiro Nolla, membro do Consello falecido en Londres o pasado 4 de xaneiro de 2010.

 


 


Xuño 2010

 

  Capa do Tempo exterior Nº 20; clic para aumentar
Accede aquí ao índice do último número

O século de China
Tempo exterior Nº 20 aborda un completo monográfico sobre o xigante asiático

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, ofrece no seu Nº 20, período xaneiro-xuño de 2010, unha ampla edición monográfica sobre China e as súas perspectivas de cara a converterse na principal superpotencia do século XXI, abordando principalmente o seu actual momento político, a súa potencialidade  económica e os retos e complexidades das súas relacións exteriores.

Tras 30 anos de reforma e apertura, China apréstase a iniciar unha nova e decisiva fase do seu proceso de modernización (artigo de Xulio Ríos), definindo unha posición central cada vez máis influínte dentro do cambiante sistema internacional. Este aspecto repercutirá directamente nas relacións entre EUA e China (Enrique Enrui Yang), así como na proxección chinesa sobre Asia Central (Marcelo Javier de los Reyes), onde Beijing ofrece un modelo de integración diferente ao proposto por Washington.

Paralelamente, a complexidade das relacións entre China e Taiwán (Romer Cornejo) considera a necesidade de interdependencia económica que permita o achegamento político. Ao mesmo tempo, a implicación de Beijing como socio económico en América Latina (José Gabriel Martínez Borrás) suporá un cambio significativo nas relacións internacionais, especialmente de cara á cooperación Sur-Sur. Neste sentido, a conformación da Comunidade do Leste Asiático (CLA) definirá a cada vez maior importancia de Asia Oriental no plano internacional (Masashi Oki), un escenario que deberá medirse ante as fortalezas e deficiencias no marco de rexionalización e, especificamente, da relación entre China e Xapón.

A necesidade de fomentar unha maior conciencia na aplicación de mecanismos de defensa dos dereitos humanos dentro do sistema lexislativo chinés (Miguel Ángel Ramiro Avilés) implica abordar un aspecto esencial, os dereitos humanos, que frecuentemente obstaculiza as relacións entre Beijing e Occidente. Igualmente, compre considerar a evolución dos diversos modelos de desenvolvemento económico en China (Julio A. Díaz Vázquez) que explican as transformacións dunha economía socialista planificada a outra basicamente determinada polo consumo e a exportación.

Este número monográfico sobre China inclúe un inédito artigo sobre as bases fundamentais do sistema xurídico da antiga China (João Casqueira Cardoso) realizado baixo o prisma occidental do xurista holandés Robert Van Gulik. Finalmente, a necesidade de concretar un Plan China para Galicia (Marola Padín Novás) implicaría unha estratexia por parte da nosa Comunidade que permita observar ao país asiático máis como unha oportunidade que como unha ameaza.

Tempo exterior Nº 20 finaliza cunha selección de recensións sobre as ultimas novidades bibliográficas, con traballos sobre a saúde e a cooperación internacional; as interferencias Norte-Sur no marco da “anticooperación”; o proceso independentista escocés; unha nova aproximación á Venezuela de Chávez; os irmandamentos en Galicia; Europa do Leste a dúas décadas da caída do Muro de Berlín; e as memorias do falecido ex secretario xeral do Partido Comunista Chinés, Zhao Ziyang.


 Febreiro 2010

 

  Capa Igadi Annual Report 2008-2009; clic para aumentar
Igadi Annual Report 2008-2009.
 

IGADI-We in the World 2010: Nós no mundo
A axenda da acción exterior galega

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), dirixido por Xulio Ríos, ven de publicar o primeiro informe anual IGADI WW- We in the World 2010: Nós no Mundo”,baixo o título “A acción exterior na axenda galegar”, un documento que pretende sensibilizar e reflectir sobre os principais parámetros e retos da acción exterior de Galicia en 2010.

Así, oIGADI WW 2010”, nun marco de pluralidade, reúne unha serie de análises e reflexións sobre diversas áreas de actuación para a acción exterior de Galicia, o seu estado actual e as prioridades e retos a curto e mediano prazo. Neste sentido, reflexiónase sobre as potencialidades da posta en marca por parte da Xunta de Galicia do Consello de Acción Exterior (Xulio Ríos), das vicisitudes e implicacións dos secuestros dos nosos mariñeiros e a urxencia de dotarse de mecanismos apropiados para afrontar estas situacións dende a propia comunidade autónoma (Martínez Puñal), dos principios para a internacionalización da empresa galega (Fernando Bruna) e dos retos para Galicia no 2010 ante a Política Pesqueira Común da UE (Xavier Vázquez).

Portugal e o mundo lusófono posúen un peso relevante neste informe, principalmente centrado na análise da Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (Celso Cancela Outeda) ou a conveniencia de abrir unha delegación da Xunta de Galicia en Lisboa (Gonzalo Mitchell Tenreiro). A emerxencia de Brasil no contexto internacional ofrece unha oportunidade interesante para Galicia (Raúl Juste Lores), ata agora desafortunadamente pouco aproveitada.

Os novos desafíos para a cooperación ao desenvolvemento (Carlos Teijo García), o preocupante déficit demográfico galego (Manuel Blanco Desar), os retos ante as transformacións do sistema educativo europeo (Iván Area) e o peso de Galicia no Foro de Cultura de Paz 2010 a celebrarse en Santiago de Compostela (Manuel Dios Diz), completan esta serie de análises e reflexións sobre a dimensión internacional de Galicia e a súa acción exterior, preocupación esencial reflectida no IGADI WW 2010”.

Este novo informe do Igadi complementa o seu relatorio anual sobre os problemas do sistema internacional contemporáneo que en 2010 presentou a súa terceira edición.


 

O IGADI, dos mellores think tanks de España

Baiona, 2 de febreiro de 2010. Segundo unha enquisa realizada por segundo ano consecutivo pola empresa Iberglobal, portal dedicado á internacionalización empresarial, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), con sede en Baiona e dirixido por Xulio Ríos, alcanzou o 9º lugar entre un total de 17 centros de investigación e think tanks españois, avanzando así tres postos con respecto á votación de 2009, cun 14,2% do total dos votos emitidos. Máis de trinta centros similares non foron nominados.

Tamén por segundo ano consecutivo, a lista está liderada polo Real Instituto Elcano, seguido da Fundación para a Análise e os Estudos Sociais (FAES), do Grupo de Estudos Estratéxicos (GEES) e do CIDOB.

Nesta edición de 2010 incrementouse o número de participantes na votación, con 1.100 persoas que emitiron o seu voto. Cómpre considerar a participación de novos entes de investigación na edición deste ano, como son os casos de Casa África, Casa América, o Instituto Futuro e a Fundación Rafael del Pino, así como a proposta dos participantes de incluír a máis centros de investigación.

Deste modo, o IGADI pasa a figurar entre as cinco primeiras entidades de investigación a nivel estatal especializadas en política internacional, con énfase no mantemento dunha visión propia e independente e con marcado acento na proxección exterior de Galicia.


 Xaneiro 2010

 

“IGADI Annual Report 2009-2010”
As bases dun novo atlas mundial
  Capa Igadi Annual Report 2008-2009; clic para aumentar
Descarga o informe en pdfIgadi Annual Report 2009-2010.
 

Por terceiro ano consecutivo, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) publica o seu “IGADI Annual Report 2009-2010, un documento elaborado como síntese analítica dos principais acontecementos do 2009, as perspectivas no escenario internacional para 2010, así como diversas reflexións transversais e por escenarios xeográficos abarcando os asuntos máis candentes da actualidade global.

Baixo a dirección de Xulío Ríos e co título “As bases dun novo atlas mundial”, o IGADI Annual Report 2009-2010 reflexiona sobre as tendencias de transición e transformación do escenario internacional, marcadas polo evidente cambio hexemónico de poder dende o mundo atlántico cara Asia-Pacífico. Así, identificanse como os principais acontecementos de 2009 a recesión económica global, o achegamento entre Estados Unidos e China, as tensións políticas e militares en Irán e na rexión andina e sudamericana, así como a polémica sobre o cambio climático.

Paralelamente, e albiscando as posibles tendencias de 2010, aprécianse as vicisitudes da emerxencia global da India; os avatares da política rusa baixo Putin e Medveded; o contexto “post-Lula” en Brasil; as relacións transatlánticas e o futuro da Unión Europea; e os retos do novo goberno en Xapón.

No marco das reflexións por áreas xeográficas, copan a atención os retos de Obama (Jared D. Larson); os desafíos do novo ciclo electoral en América Latina (Roberto Montoya); o peso do Leste asiático como rival de EEUU e a UE (Masashi Oki); o escenario africano (David Alvarado) e a Europa do Tratado de Lisboa (Xosé Manuel Figueiras).

Finalmente, o IGADI Annual Report 2009-2010 aborda outras perspectivas analíticas de carácter transversal, tales como a crise económica mundial (Alfredo Toro Hardy); a conta atrás para os Obxectivos do Milenio da ONU (Angels Mataró); os perigos da proliferación nuclear (Roberto Mansilla Blanco); os retos para a democracia (reflexión realizada polo recén falecido Fernando Pérez-Barreiro Nolla) e a necesidade dunha axenda global ambiental, en especial tralo fracaso do cumio de Copenhague (Carlos Vales).

En suma, o IGADI Annual Report 2009-2010 aborda un amplo esforzo reflexivo sobre os cambios e escenarios presentes nun sistema internacional en constante transformación, permitindo, ao tempo, constituír unha guía de referencia imprescindible tanto polo seu rigor analítico como pola pluralidade das perspectivas que incorpora.


 Decembro 2009

 

Tempo exterior Nº 19 reflexiona sobre as alternativas de integración internacional
As perspectivas da ALBA e da lusofonía

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, ofrece no seu Nº 19, período xullo-decembro de 2009, unha serie de reflexións sobre algúns modelos de integración e cooperación dentro do sistema internacional, en concreto, a Alianza Bolivariana para as Américas (ALBA) e a lusofonía.

No que atinxe á ALBA, temática central dun programa de investigación recentemente posto en marcha polo IGADI, abórdase a súa perspectiva de consolidación a través do eido enerxético, en especial PETROCARIBE (Hedelberto López Blanch), e financeiro a través do Sistema Único de Compensación Rexional de Pagos, SUCRE (Antonio Martínez Puñal). Finalmente, esta sección principal analiza o modelo de alternativo de información desenvolvido a través da ALBA (Pascual Serrano), con especial interese en TeleSur, así como ás dinámicas da actual arquitectura de seguridade en América do Sur (Roberto Mansilla Blanco).

A lusofonía e as súas estruturas de integración global representan unha posta en común de intereses que merecen unha aproximación prioritaria para a acción exterior galega, especialmente tendo en conta a nosa proximidade xeográfica e cultural cos países lusófonos. Deste modo, este número de Tempo exterior ofrece diversas reflexións sobre o discurso da lusofonía (Víctor Barros) e as particularidades da Comunidade dos Países da Lingua Portuguesa, CPLP (Odair Bartolomeu Varela e Suzano Ferreira Costa), temática completada cunha análise sobre a participación na política portuguesa dos cidadáns dos países lusófonos (Clemens Zobel e Carlos Elías Barbosa).   

O número complétase cunha crítica reflexión sobre a cooperación internacional do anterior goberno bipartito (Xosé María Torres Bouza e Fidel Martín Rocha), e outra sobre as perspectivas do sistema galego de cooperación ao desenvolvemento (Emilio M. Martínez Rivas). Finalmente, abórdase unha aproximación ao tratamento informativo de realidades como a situación da muller en Alxeria (Laura Feal Sánchez) e os conflitos internacionais (David Reinero González), afondando no alcance da actual crise financeira e o fracaso das solucións aportadas polo G-20 (Xavier Vence).

Tempo exterior Nº 19 finaliza cunha selección de recensións sobre as ultimas novidades bibliográficas.

O equipo de Tempo exterior deséxalles un próspero 2010 agardando que o novo ano nos faga coincidir no esforzo conxunto por acadar unha sociedade galega e internacional máis democrática, xusta e inclusiva.

 
 

A visión europeísta de Ramón Piñeiro

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal), presenta un novo exemplar da súa colección “Texturas Internacionais” Nº 6 que, baixo o título “O europeísmo en Ramón Piñeiro”, dedica ao estudo da figura homenaxeada no Día das Letras Galegas 2009.

Esta obra colectiva, que alberga unha reflexión plural sobre a dimensión e transcendencia da visión europeísta do galeguismo concibida por Ramón Piñeiro, conta coas valiosas contribucións de autores como Xosé Luís Franco Grande, Ramón Lugrís, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Camilo Nogueira, Xerardo Fernández Albor e Marcelino Agís Villaverde, os cales compartiron co propio Piñeiro estas preocupacións, xa fora dun xeito próximo ou ben dende a distancia.

O europeísmo en Ramón Piñeiro” aborda unha diversidade de perspectivas tales sobre o federalismo, a inserción de Galicia dentro dunha Europa entón en fase de construción do seu proxecto de integración e reflexións sobre a dimensión europea e europeísta dentro do galeguismo e da cultura galega, recollendo unha herdanza anteriormente presente nas Irmandades da Fala e no Partido Galeguista.

Con este novo número de “Texturas Internacionais”, o IGADI tenta estimular a reflexión plural sobre esta dimensión do pensamento de Ramón Piñeiro, en especial no apartado da súa visión sobre as relacións entre Galicia e Europa.


 Xuño 2009

Tempo exterior Nº 18 aborda os retos da nova presidencia estadounidense
O mundo de Obama

A revista Tempo exterior, publicada polo Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI (www.igadi.gal) e dirixida por Xulio Ríos, ofrece no seu Nº 18, período xaneiro-xuño de 2009, unha ampla aproximación aos cambios e as expectativas que esperan a EEUU e ao mundo coa presidencia de Barack Obama na Casa Branca.

A natureza e os límites do denominado “excepcionalismo estadounidense” (Jared D. Larson); as perspectivas de cambio e continuidade na nova visión de política exterior que ofrece Obama (Chris J. Dolan); e os cambios na política interna estadounidense ante o fenómeno electoral de Obama (Alan Arwine e Tino Santiago), ocupan o tema central deste número de Tempo exterior, permitindo descifrar varias das claves políticas e diplomáticas establecidas ante o cambio político na Casa Branca.

O recente cambio de goberno na Xunta de Galicia obriga a definir determinadas perspectivas para a acción exterior galega. Neste sentido, ofrecese unha análise da acción exterior durante o anterior goberno bipartito (Marta Sobrido), a viabilidade e concreción dos irmadamentos galegos co exterior (Daniel González Palau), así como a necesidade de promover en maior grado as relacións con Portugal (Constantino Cordal Rodríguez).

Transitando cara outras latitudes e contextos (Asia), este número aproxímase á situación e perspectivas do Vietnam contemporáneo (Tomás Pardo Rodríguez), a puxanza de Australia como actor global en ascenso (Giovana Vitola), o “pragmatismo firme” da nova presidencia taiwanesa (Xulio Ríos) e a inestabilidade existente en Afganistán e Paquistán (Luis Elizondo Belden), establecida por Obama como unha prioridade da súa política exterior.

As preocupantes vicisitudes de Italia baixo o goberno de Silvio Berlusconi (Nunzia Acánfora), e a crítica análise da Nicaragua de Daniel Ortega (artigo escrito por Edmundo Jarquín, líder do Movemento Renovador Sandinista) supoñen dúas aproximacións ligadas a contextos diversos pero marcados polo personalismo político. Tempo exterior Nº 18 finaliza cunha selección de recensións sobre as ultimas novidades bibliográficas.


Fernando Pérez-Barreiro,
condecorado coa Medalla Castelao 2009

O membro do Consello Asesor do IGADI, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, foi galardoado polo Consello da Xunta de Galicia cunha Medalla Castelao 2009, que premia a obra humana, artística, cultural ou lingüística desenvolvida de personalidades distinguidas de Galicia. Esta medalla será entregada en Santiago o próximo 28 de xuño.

Fernando Pérez-Barreiro Nolla posúe unha ampla traxectoria no mundo cultural, literario e da tradución. Licenciado en Dereito pola USC e membro correspondente da Real Academia Galega, é autor da primeira tradución ao galego das obras de William Shakespeare, así como pioneiro das traducións directas do idioma chinés ao galego. Durante varios anos foi realizador, redactor e locutor dos Servizos Exteriores da BBC para España e, posteriormente, xefe dos Servizos de Tradución da Organización Mundial do Café en Londres ata 1993.

En 1982 obtivo o título de B.A First Class Honour en Lingua e Literatura chinesa pola Universidade de Westminster, ao mesmo tempo que estudou na Universidade do Pobo de Beijing. No 2005 foi galardoado co Pedrón de Honra pola súa labor en pro da cultura galega dende o exterior. Dende o 2000, Fernando Pérez-Barreiro participa de forma intensa nas actividades do IGADI, como analista e como ponente en diversos relatorios elaborados a instancias desta entidade.


 Maio 2009

 

Recoñecemento para Fernando Pol
  O director do IGADI, Xulio Ríos, faille entrega a Fernando Pol de diversos obsequios.
O director do IGADI, Xulio Ríos, faille entrega a Fernando Pol de diversos obsequios.
O director do IGADI, Xulio Ríos, faille entrega a Fernando Pol de diversos obsequios.
 

Nunha entrañable reunión celebrada na sede do IGADI, en Baiona, o equipo que habitualmente desenvolve as tarefas habituais do noso Centro brindou unha sentida homenaxe a Fernando Pol, o webmaster que dende 1988 acompaña a nosa vida na rede, cunha exhibición de xenerosidade, dedicación e compromiso a proba de contratempos.

No acto, no que se fixo entrega de diversos agasallos, Fernando Pol lamentou que a súa doenza impídalle agora seguir participando de forma activa no proxecto, reivindicando a importancia, sobre todo, de facer as cousas ben, extremando o coidado na presentación da web e na calidade e rigor dos contidos.

Nun ambiente cordial, acompañados por Eliza, a súa compañeira, todos os presentes gabaron o seu labor e entrega, reiterando o sincero agradecemento e desexándolle moitos ánimos para lograr unha satisfactoria recuperación.


 Abril 2009

 

O Consello Asesor do IGADI debaterá sobre a axenda exterior da nova Xunta

Este sábado 25 de abril reúnese en Baiona o Consello Asesor do IGADI, organismo que contribúe a delimitar as orientacións básicas da súa actividade futura e a contrastar o balance de actuacións desta entidade, a piques de cumprir xa os seus vinte anos de existencia.

O Consello Asesor do Igadi é un organismo no que participan personalidades de diferentes extraccións profesionais (empresarios, sindicalistas, escritores, diplomáticos, profesores universitarios, historiadores, etc.) que comparten co IGADI esa preocupación común por comprender o mundo desde aquí e proxectar a Galicia no contexto internacional. Na actualidade está formado por: Fernando Pérez Barreiro, funcionario de Nacións Unidas, residente en Londres; Enrique Sáez Ponte, economista, ex director xeral do Banco Pastor; Antonio Martínez Puñal, catedrático de Dereito Internacional, Universidade de Santiago de Compostela; Xosé Fortes Bouzán, historiador, militar xubilado; Ramón Máiz, catedrático Facultade de Ciencias Políticas, Universidade de Santiago de Compostela; Víctor F. Freixanes, escritor e editor; Xulián Maure, escritor e profesor; Manuel Mera Sánchez, sindicalista; Xosé Luís Rodríguez Pardo, avogado, presidente da asociación de ex parlamentarios e ex senadores de España; Alejandro Molins, consultor internacional; Luís Álvarez Pousa, xornalista e profesor na Facultade de Periodismo da Universidade de Santiago de Compostela; Jesús García Rojo, consultor internacional; e Ramón Lugrís, tradutor de organismos internacionais.

Nesta edición será obxecto de análise a acción exterior desenvolvida polo goberno bipartito e a definición da axenda exterior da nova Xunta. En paralelo, analizaranse diferentes propostas tendentes a reforzar a visibilidade do IGADI e a potenciar algunhas das súas áreas, especialmente a investigación e a formación. Tamén se debaterá sobre a política de intercambios e de alianzas.

En opinión de Xulio Ríos, director do IGADI, o Consello Asesor provoca nas súas xuntanzas unha xenerosa tormenta de ideas que fan posible que o proxecto siga medrando en solidez e en entusiasmo mantendo invariables unhas coordenadas que evitan extravios e reforzan o seu compromiso cunha sociedade galega que aposta pola inserción no mundo.

Máis información: 986 357 238, 610 445 024, Xulio Ríos.


 


Xaneiro 2009


  Capa Igadi Annual Report 2008-2009; clic para aumentar
CapaDescarga o informe en pdfIgadi Annual Report 2008-2009.
 
O Igadi publica o seu Informe Anual: “As crisis dunha nova xeopolítica global”

O Igadi ven de facer público o seu INFORME ANUAL sobre a situación internacional. No documento, que leva por titulo “Descarga o informe en pdfAs crises dunha nova xeopolítica global”, afóndase nas claves de 2008 e as perspectivas para 2009. Entre as primeras destácase a elección de Barack Obama, o auxe do G-20 para facer fronte á crise económica mundial, o poder olímpico de China, o xadrez xeoestratéxico de Rusia ou o dramatismo da xeopolítica das materias primas.

Entre as perspectivas para 2009, o documento afonda na crise económica, o epicentro da inestabilidade global (Afganistán-Paquistán), as dificultades da reforma chinesa, as presidenciais de Sudáfrica ou o peche de Guántamo.

Esta nova edición do IGADI ANNUAL REPORT inclúe reflexións por áreas xeográficas (EEUU, América Latina, África Oriente Medio, Xapón ou a Unión Europea), sí como tamén de carácter transversal (terrorismo, crise financeira, altermundialismo, multipolaridade ou cultura e mundialización).

Baixo a dirección e coordinación de Xulio Ríos, director do Igadi, no Informe colaboran autores como Jared Larson, Masashi Oki, Xabier Macías ou Roberto Montoya, ademais do equipo habitual de anlistas do Igadi (Roberto Mansilla, Moncho Iglesias, Enrique Sáez, Xosé Manuel Figueiras, Ánxelo González, David Alvarado ou Fernando Pérez-Barreiro).

“Todo o mundo confía en que a comunidade internacional aprenda da crise financeira, cunhas raíces que numerosas voces relacionan coa política económica liberal e non intervencionista aplicada polo goberno estadounidense. É o momento de promover reformas para unha nova orde financeira e económica xusta e inclusiva, expresión dun ambiente institucional democrático que permita avanzar cara un mundo de xustiza, paz e prosperidade”, asevera na súa presentación o director do Igadi, Xulio Ríos.


 


  Capa Tempo Exterior 17; clic para aumentar
Capa Tempo Exterior nº 17.
 
Próxima edición de Tempo Exterior, nº 17
Das constituíntes andinas á acción exterior galega

Tempo Exterior, a revista de análise e estudos internacionais que edita o Igadi e dirixe Xulio Ríos, aborda na súa décimosétima edición, correspondente ao período xullo-decembro de 2008, unha serie de reflexións sobre o momento político da rexión andina e a evolución da acción exterior galega durante o goberno bipartito na Xunta.

Como temática principal, inclúe un estudo comparativo sobre os procesos constituíntes e o cambio constitucional en Venezuela, Bolivia e Ecuador, realizado por Rubén Martínez Dalmau, quen fora asesor constituínte neste países andinos. Os desafíos do goberno de Rafael Correa en Ecuador (Esther Castro Cidre) e dúas perspectivas sobre a situación política e o conflito interno en Colombia (Enrique Posada Cano e Pilar López-Dafonte Suances) pechan esta sección dedicada ao actual momento político na rexión andina.

A celebración o próximo 1º de marzo de 2009 das eleccións autonómicas en Galicia obriga a realizar un balance, desde diversos enfoques, sobre a acción exterior da Xunta durante o goberno bipartito do PSdG e BNG (2005-2009). Desde a perspectiva institucional, o secretario xeral de Relacións Exteriores, Julio César Fernández Mato, abre esta sección coa proposta dun novo modelo de acción exterior para Galicia, reflexión que se complementa co balance da cooperación exterior galega, realizado por Fabiola Sotelo Sotelo, directora xeral de Cooperación Exterior. Finalizan esta sección dous estudos sobre a paradiplomacia galega (Celso Cancela Outeda) e a presenza exterior da cultura galega (Xosé Luís Franco Grande).

Seguindo con América Latina, na sección de temas variados resaltan a actualidade política e económica da Arxentina (Julio C. Gambina) e da economía cubana (Julio A. Díaz Vázquez), así como unha reflexión sobre a desigualdade en América Latina, realizado polo embaixador venezolano en Madrid, Alfredo Toro Hardy. Finalmente, a recén creada Unión Mediterránea no Cumio de París de xullo de 2008 permite a Bichara Khader medir o alcance real desta nova estratexia europea cara a ribeira mediterránea.

Nun período que augura cambios importantes no sistema internacional, a próxima edición de Tempo exterior nº 17, vol IX, xullo-decembro de 2008, segue a manifestar a súa vocación por reflexionar, desde unha perspectiva propia e independente, sobre a evolución da actualidade internacional.


 Xuño 2008

  Capa Tempo Exterior 16; clic para aumentar
Capa Tempo Exterior nº 16.
 
Tempo Exterior nº 16
Ambiente, cultura, cooperación, sindicalismo: outras formas de estar no mundo

Tempo Exterior, a revista de análise e estudos internacionais que edita
o igadi e dirixe Xulio Ríos, aborda na súa décimosexta edición, correspondente ao período xaneiro-xuño de 2008, unha serie de reflexións sobre a evolución e o alcance de diversos ámbitos particulares da acción exterior galega.

Así, esta temática permítenos realizar unha aproximación ao pensamento e a presenza internacional do sindicalismo nacionalista galego (Xesús Ramón González Boán) e das relacións exteriores do sindicalismo labrego de Galicia (Lidia Senra). Esta sección compleméntase coa perspectiva dos temas ambientais e o cumprimento dos acordos internacionais (Adela Figueroa Panisse), o alcance do proceso de internacionalización da empresa galega (Fernando Bruna), a situación da cooperación ao desenvolvemento en Galicia (José Luís Quintela Julián) e unha reflexión sobre a riqueza e diversidade do patrimonio inmaterial galego-portugués (Santiago Veloso Troncoso), alentando o seu recoñemento pola UNESCO.

Os recentes acontecementos no Tíbet obrigan a considerar a situación das nacionalidades minoritarias e a súa influencia na política chinesa (Mara Lisa Arizaga), así como das liberdades relixiosas e a promoción das culturais locais dentro do contexto chinés (Roger Casas), facendo énfase no caso particular de Sipsong Panna. Dada a configuración de Asia-Pacífico como novo epicentro económico mundial (Luciano Damián Bolinaga) importa prestar atención a asuntos xeopolíticos, tales como a remilitarización de Xapón (Masashi Oki) e as vicisitudes e dificultades na consolidación da democracia en Paquistán (Roberto Mansilla Blanco), tralo asasinato en decembro pasado da líder opositora Benazir Bhutto.

A recente declaración de independencia de Cosova centra a atención do papel das minorías na actual Constitución nacional serbia (Jairo Dorado Cadilla), tema con que se abre o terceiro bloque deste número. As claves do proceso indixenista e o cambio político en Bolivia (Jesús González Pazos) e unha aproximación aos antecedentes históricos e as reivindicacións do movemento indíxena mapuche en Chile (Víctor Naguil), completan os temas abordados en Tempo Exterior nº 16.


 Maio 2008

O Igadi convidado como observador ás eleccións presidenciais dominicanas

O director do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), Xulio Ríos, formará parte da misión internacional de observación electoral dos comicios que se desenvolverán na República Dominicana o próximo venres 16 de maio de 2008, para elixir presidente e vicepresidente do país.

Na citada misión participan uns 50 convidados procedentes de EEUU, América Latina, Europa e Asia, incluíndo a congresistas, académicos, intelectuais e representantes de diversos partidos políticos.

O convite formulado ao Igadi ven dado pola súa credibilidade na rexión tanto en relación ao profundo coñecemento da situación política centroamericana, caribeña e latinoamericana, así como tamén do seguimento das implicacións en Asia da diplomacia dominicana.


 Abril 2008

  Xulio Ríos e Zheng Bingwen; clic para aumentar
Momento da sinatura do Acordo de colaboración entre o Instituto de Estudos de América Latina (Academia de China de Ciencias Sociais) e o Igadi. (Na foto, de esquerda a dereita, Xulio Ríos e Zheng Bingwen. ©igadi.gal 28/04/2008).
 
O Igadi convértese na primeira institución española en asinar un Convenio de colaboración co Instituto de América Latina de China
Galicia, ponte entre América Latina e China

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional e o Instituto de América Latina da Academia de Ciencias Sociais de China asinaron o luns 28 de abril de 2008 en Beijing un Convenio de colaboración académica para afortalar os vínculos entre ambas entidades e promover liñas comúns de investigación, nomeadamente en relación ás transicións políticas en América Latina, as respectivas presenzas diaspóricas e a triangulación China-España-América Latina.

Zheng Bingwen, director do Instituto chinés, destacou a importancia deste acordo, o primeiro desta institución cunha entidade investigadora española, salientando a coincidencia de intereses nos ámbitos de estudo, reforzados polo coñecemento que no Igadi existe da política exterior chinesa en relación a esta rexión, circunstancia que fai do centro galego, dixo, un caso moi singular e excepcional.

Pola súa banda, Xulio Ríos, director do Igadi, agradeceu a confianza dunha institución tan importante como a Academia de Ciencias de China para levar adiante este acordo que se concretará proximamente nun plano de actividades que incluirá intercambio de investigadores, participación en simposios e proxectos de investigación conxunta.

Do citado convenio asináronse exemplares en chinés, español e galego, conferindo aos tres idéntico valor oficial.


 Xaneiro 2008

  Capa Tempo Exterior 15; clic para aumentar
Capa Tempo Exterior nº 15.
 
Tempo exterior nº 15 afonda na acción exterior de Galicia
A hora da paradiplomacia galega

Aproveitando a apertura en Bos Aires da primeira delegación exterior da Xunta, “Tempo Exterior”, a revista de análise e estudos internacionais que edita o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI, www.igadi.gal) e dirixe Xulio Ríos, aborda na súa entrega correspondente ao período xullo-decembro de 2007, unha reflexión sobre o momento actual da acción exterior de Galicia.

Neste décimoquinto número de Tempo Exterior, o ex presidente da Xunta, Fernando González Laxe, descifra as principais claves e liñas estratéxicas que deben dirixir a acción exterior de Galicia para os próximos anos. A súa visión ven completada coa análise sobre a influencia dos centros galegos do exterior na concreción da paradiplomacia (Craig Patterson) e das potencialidades que posúe a cultura galega no mundo (Ángelo Gonçalves Vicente). Este bloque principal de Tempo Exterior complétase co percorrido trazado por Euzkadi na súa notable experiencia en acción exterior, cun artigo elaborado polo seu director de Relacións Exteriores, Mikel Burzako.

Como segundo tema central efectúase unha aproximación á realidade da actual política exterior de Rusia dentro dun cambiante sistema internacional, especificamente no que atinxe ás súas delicadas relacións con EEUU (Mariano Aguirre), a Unión Europea (Francisco Herranz), os seus “irmáns eslavos” Bielorrusia e Ucraína (Alexis B. Romanov) e Polonia (Mercedes Herrero de la Fuente). Rusia afronta unha conxuntura particularmente importante tralas eleccións lexislativas do pasado 2 de decembro e á espera dos próximos comicios presidenciais previstos para marzo de 2008.

No terceiro bloque se inclúen dúas perspectivas do fenómeno terrorista salafista no norte de África, personificado no grupo al-Qaida no Magreb Islámico (David Alvarado) e tamén nun contexto global, cunha aproximación histórica á formación da organización creada por Osama ben Laden (Pedro Brieger).

Virando cara Asia, a crise política xaponesa (Salvador Rodríguez Artacho) permite aproximarnos aos dilemas de futuro deste país tralo final da “era Koizumi” e despois da turbulenta xestión do ex primeiro ministro Shizo Abe. Finalmente, Xulio Ríos completa este número de Tempo exterior cun artigo sobre o significado do XVII Congreso do Partido Comunista chinés, celebrado en outubro último.


 

 


Decembro 2007

  Zheng Bingwen e Xulio Ríos; clic para aumentar
Reunión Igadi - Instituto de América Latina (Academia de Ciencias Sociais de China). (Na foto, de esquerda a dereita, Zheng Bingwen e Xulio Ríos. ©igadi.gal).
 
Galicia no Diálogo Académico Estratéxico con China sobre América Latina

Nun encontro mantido en Pequín entre os directores do Instituto de América Latina da Academia de Ciencias Sociais de China e do Igadi (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional), Zheng Bingwen e Xulio Ríos, respectivamente, acordouse fomentar a colaboración conxunta en materias relacionadas coa evolución política en América Latina, a presencia das respectivas diásporas no citado continente e as oportunidades de triangulación das relacións, especialmente no eido empresarial.

Ambos centros, que asinarán en breve un protocolo formal para institucionalizar a súa cooperación, proxectan establecer no decurso do ano próximo un “Diálogo Académico Estratéxico” sobre América Latina coa participación de representantes chinos, latinoamericanos e especialistas galegos.

O Instituto de América Latina da Academia de Ciencias Sociais de China é a maior e máis relevante institución académica do xigante oriental para o estudo dos problemas latinoamericanos e foi fundado hai máis de cinco décadas. Zheng Bingwen amosouse moi interesado na calidade dos traballos e as iniciativas desenvolvidas polo IGADI en relación a América Latina.

Na Conferencia Anual sobre as tendencias en América Latina que cada ano convoca este Centro, a celebrar no próximo mes de febreiro, haberá, por primeira vez, participación galega.
Setembro 2007

  Encontro ANUE - asociacións colaboradoras do Estado español, clic para aumentar
Encontro de ANUE coas asociacións colaboradoras do Estado español. (Na foto, de dereita a esquerda, Angels Mataró, directora de ANUE; Josep María Canyelles, especialista en responsabilidade social; Virxinia Romero, vicedirectora do Igadi; Xavier Pons, de ANUE; e dous colaboradores de ANUE. ©igadi.gal).
 
Encontro de entidades colaboradoras con ANUE en Barcelona

Os pasados 17 e 18 de setembro de 2007 celebrouse en Barcelona un encontro que, organizado pola Asociación para as Nacións Unidas en España (ANUE), reuniu a representantes do Igadi, o Centro Unesco de Euskal Herria (Unesco Etxea) e da Asociación Deporte, Desarrollo y Paz. En esta ocasión, o Igadi, que desde febreiro do 2003 se encarga de difundir os contidos propios de ANUE en Galicia, foi representado pola súa vicedirectora, Virxinia Romero.

A xuntanza serviu para comezar a deseñar as liñas mestras de actuación para o vindeiro exercicio, ademais de para coñecer as principais actividades que ANUE vai desenvolver en 2008, entre as que sobresaen as relativas á celebración do 60 aniversario da Declaración dos Dereitos Humanos.

Destaca tamén a presenza no encontro de Josep María Canyelles, especialista en materia de RS (Responsabilidade Social) e máis concretamente no campo da Responsabilidade Social dos Territorios (TSR) tema de interese común que se traballará conxuntamente nun futuro próximo.
Agosto 2007

Máis lazos académicos entre Galicia e Arxentina

O Igadi e o Centro de Estudios Internacionales para el Desarrollo (CEID) asinaron recentemente un convenio de colaboración co propósito común de afondar na análise das relacións internacionais contemporáneas facilitando o intercambio académico e investigador sobre cuestións globais, a educación e o desenvolvemento.

Segundo Marcelo Javier de los Reyes, presidente do CEID, a iniciativa enmárcase na necesidade de “establecer sinerxías que permitan estimular o interese polos procesos relacionados co desenvolvemento, poñendo en contacto a institucións e especialistas en diferentes campos”.

Pola súa banda, Xulio Ríos, director da entidade galega, anunciou que representantes do Igadi participarán en simposios internacionais organizados polo CEID sobre a problemática do Magreb e de África en xeral nos próximos meses de setembro e novembro.

O CEID agrupa a profesionais, diplomáticos, docentes e investigadores de Universidades públicas e privadas de Arxentina. O Igadi xa mantén relacións institucionalizadas de colaboración co Centro Argentino de Estudios Internacionales, que incorporou ao director do Igadi como membro do seu Comité Honorífico.

A colaboración co CEID podería ampliarse próximamente mediante a integración do IGADI no proxecto RIAS (Rede de Intercambio do Atlántico Sur), que procura estreitar os lazos culturais, comerciais e económicos entre Iberoamérica e toda África tomando ao Atlántico Sur como unha ponte de dúas direccións entre ambos continentes.
Xullo 2007

O Igadi coorganiza en China unha Conferencia Internacional sobre as autonomías

A Academia de Ciencias Sociais de China e o Igadi coorganizarán a celebración dunha Conferencia Internacional sobre “Nacionalidades minoritarias e autonomías, problemas prácticos e tendencias”. Segundo o acordado recentemente en Beijing por ambas partes, o evento celebrarase entre o 15 e 23 de xullo de 2008 en Kunming, capital da provincia de Yunnan.

A Conferencia Internacional, que estará presidida polos profesores Zhu Lun e Xulio Ríos, reunirá a investigadores de todo o mundo para reflexionar sobre as autonomías como resposta á problemática dos estados plurinacionais.

Entre os temas propostos para a discusión figuran: a forma e contido das autonomías das nacionalidades minoritarias; as garantías políticas e legais da autonomía; os recursos económicos e financeiros dos gobernos autonómicos; os dereitos individuais e colectivos das nacionalidades minoritarias; autonomía, estrutura política e política democrática; formas de participación das nacionalidades minoritarias na vida política estatal; tendencias de desenvolvemento en materia de autonomías.

A iniciativa enmárcase no programa de intercambio de experiencias en materia de autonomías, subscrito por ambas entidades o pasado 14 de febreiro.
Xuño 2007

Tempo Exterior nº 14
Unha reflexión sobre Europa

Tempo Exterior, a revista de análise e estudos internacionais que edita o Igadi (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) e dirixe Xulio Ríos, aborda na súa décimocuarta entrega, correspondente ao período xaneiro-xuño de 2007, unha ampla reflexión sobre a idea de Europa, a súa aparente parálise política interna e as súas relacións internacionais.

Neste sentido, concede especial atención á complexa ampliación da Unión Europea, principalmente cara Europa do Leste (Celso Cancela Outeda), ás debilidades e retos globais da política exterior europea (Benjamín Kienzle) e o impacto do proceso de integración europeo para América Latina, plasmado desde unha perspectiva latinoamericana (María Elisa Gentile, Eliana Dam e Úrsula Eyherabide).

Este tema central adicado a Europa compleméntase coas reflexións persoais sobre o particular momento político que vive a Unión Europea, a través da visión que desde Bruxelas ofrecen tres eurodeputados: Daniel Varela (PPdG), Rosa Miguélez (PSOE) e Ana Miranda (BNG).

Aínda que sen formar parte íntegra da temática central, pero dentro da dinámica de conceder especial atención aos temas europeos, atópase unha completa análise sobre as recentes eleccións presidenciais francesas (Enrique Sáez Ponte) e da actualidade de Lituania, membro da UE desde o 2004, así como a súa relación con Galicia. Neste apartado, compre mencionar o aporte realizado por Rafael José R. de Espona, cónsul lituano en Galicia, e de Pablo Penas, economista español actualmente destinado na embaixada española en Vilnius.

Como artigos complementarios desta edición nº 14 de Tempo Exterior, exponse a influencia de Internet e os seus riscos na configuración dunha sociedade democrática plural e global (Luís Pousa) e unha crítica reflexión histórica sobre o intervencionismo estadounidense en América Latina (Xoán Anllo), manifestada por un membro do Tribunal Russell II, organismo inicialmente creado para denunciar os crimes estadounidenses na guerra de Vietnam e que se ampliou cara a denuncia das violacións dos dereitos humanos realizadas por Washington en América Latina, a partires da década dos setenta.O Igadi acolle en xullo un novo grupo de estudantes en prácticas

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi) comeza este mes de xullo unha nova edición do seu programa de prácticas para estudantes de segundo e terceiro ciclo universitario.

Desde o seu nacemento en 1997, o Igadi leva acollidos na súa sede de Baiona a 35 alumnos en prácticas procedentes tanto de universidades galegas e estatais como de centros de Alemaña, Austria, Italia, Portugal, Irlanda e os Estados Unidos. Este ano, o programa contará ademáis coa presenza dun estudante procedente dun centro universitario do Xapón.

As prácticas do Igadi teñen o recoñecemento oficial das universidades galegas como créditos de libre configuración, e través delas os estudantes intégranse na estrutura investigadora do Igadi, onde realizan actividades relacionadas co análise da actualidade e das políticas internacionais e co tratamento de conflitos.

Ademais das prácticas para estudantes universitarios, Igadi conta con outro programa de acollida para investigadores de distintas disciplinas. Esta experiencia comezou no 2005 coa presenza do profesor Zhu Lun, investigador e membro da Academia de Ciencias Sociais da China e terá continuidade no 2008, cando unha investigadora chinesa tome o relevo do profesor Zhu Lun. Hai que destacar que o Igadi é o único centro en Galicia das súas características que acolle alumnos e investigadores neste tipo de réxime.

Da importancia deste programa de prácticas da fe o feito de que moitos dos alumnos que fixeron prácticas no Igadi estén hoxe a desempeñar postos de alta responsabilidade en gobernos, institucións comunitarias e universidades. Precisamente coa finalidade de estreitar os lazos coa xa extensa comunidade de ex-alumnos, o Consello Asesor acordou na súa última xuntanza a creación dunha Asociación de Alumnos que Realizaron Prácticas no Igadi.
Maio 2007

Virxinia Romero, vicedirectora do Igadi

Despois de licenciarse en CC Políticas e da Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, e tras finalizar o Mestrado en Cooperación Internacional ao Desenvolvemento pola Universidade Carlos III de Madrid, complementou o seu percorrido traballando sobre o terreo en diferentes países de América Latina.

Con experiencia en diversas Organizacións Non Gubernamentais -ONGDs- e no marco da Cooperación Oficial, decide voltar no ano 2004 co obxectivo de traballar polo desenvolvemento dende Galicia.

Tres anos máis tarde, finalizada a súa etapa no eido da consultoría e o desenvolvemento incorpórase como vicedirectora do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI).Saída do suplemento Altermundo

O suplemento Altermundo sairá o 20 de maio, domingo, co xornal Galicia Hoxe e cada terceiro venres de mes estará na rúa, como unha fiestra para a análise e a reflexión sobre os movementos e as políticas sociais alternativas, os efectos perniciosos do neoliberalismo no mundo e as propostas para a construción doutro mundo posible.

O suplemento está coordinado por Manoel Santos. O Igadi presta o seu apoio a esta iniciativa e transmite os seus parabéns aos promotores da idea. O director do Igadi, Xulio Ríos, forma parte do seu Consello Asesor.
Febreiro 2007

China fixase en Galicia para reformar as súas autonomías

O xigante asiático, a gran potencia emerxente do século XXI, fixase no caso galego para reformar o seu modelo autonómico. En China habitan un total de 55 nacionalidades minoritarias, que representan o 92 por cento da súa multitudinaria poboación. O goberno chinés, que dende 1949 postula a autonomía como fórmula de autogoberno para estes 104 millóns de persoas, promove a elaboración de códigos legais que establezan un marco de relacións estables co poder central e delimiten os respectivos ámbitos competenciais.

Nos últimos anos, dende 2004, a colaboración entre o Igadi (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) e a Academia de Ciencias Sociais de China, permitiu que os maiores especialistas deste país en temas autonómicos visitasen diferentes autonomías españolas para afondar no seu coñecemento da nosa realidade plurinacional, traducindo ao chinés diferentes Estatutos de Autonomía e outros textos, a fin de calibrar a idoneidade da experiencia española. Despois de visitar Catalunya, Madrid, País Vasco e Galicia, a Academia decantouse por esta última como experiencia piloto para centrar os seus estudos e propor reformas políticas á Asemblea Popular Nacional e ás autoridades chinesas.

En consecuencia, o 14 de febreiro, en Beijing, Hao Shiyuan, director do Instituto responsable destes temas na Academia de Ciencias Sociais e Xulio Ríos, director do IGADI, asinaron un acordo de colaboración que contempla un programa a catro anos para o intercambio de experiencias en autogoberno, e inclúe a realización de intercambios políticos e académicos e outras iniciativas (seminarios bilaterais, elaboración de publicacións, estudos, informes e artigos) para afondar no coñecemento mutuo da experiencia autonómica e fomentar o autogoberno como mecanismo de mellora da xestión dos asuntos públicos, impulsando tanto a reflexión como a innovación transformadora.

A elección de Galicia viuse facilitada pola traxectoria de estudo da transición chinesa no IGADI, entidade que actualmente dirixe o Observatorio español da Política Chinesa, co apoio de Casa Asia, e coordina a Rede Iberoamericana de Sinoloxía.

Máis información en: info@igadi.gal.
Xaneiro 2007

Convenio entre observatorios chineses

O “Observatorio de la Economía y la Sociedad de China”, impulsado dende a capital arxentina, e o OPCh, asinaron recentemente un convenio que regulamenta as súas relacións co propósito de afortalar a dimensión dos estudos chineses no ámbito iberoamericano. Igualmente, Xulio Ríos, director do Igadi, foi convidado a formar parte do Comité Científico da publicación que edita o Observatorio bonaerense.Máis visitantes á web do Igadi

En decembro pasado, a páxina web do Igadi bateu un novo récord de visitas, chegando ata as 101.899, acumulando máis de 2 millóns desde xaneiro de 2003. Máis da metade das visitas proceden de fóra do Estado español. Actualmente, ademais doutras informacións de interese, a web do Igadi publica máis de 2.000 análises sobre diferentes temas de actualidade internacional e de interese para Galicia.
Decembro 2006

Decimoterceira entrega da revista semestral do Igadi
Tempo Exterior afonda nos problemas globais e na actualidade internacional

Tempo Exterior, a revista de análise e estudos internacionais que edita o Igadi e dirixe Xulio Ríos, analiza, na súa décimoterceira entrega, algúns dos problemas globais de maior calado do momento presente, concedendo unha especial atención ao problema da seguridade-soberanía alimentaria (Lara Barros, Gerardo Iglesias e Carlos Amorín), así como aos dereitos humanos (Yolanda Román), a educación (Manuel Dios) ou o futuro da débeda externa (Alberto Acosta e Óscar Ugarteche). O espazo intermedio deste número inclúe outros tres temas: unha radiografía do movemento altermundista (Manoel Santos), a visión do mar como espazo de conflito (Gonzalo Parente) e unha aproximación á diáspora armenia (Hacob Symonian), continuando coa evocación comparativa deste fenómeno universal e que xa, en números anteriores, permitiu achegamentos a problemáticas similares de Irlanda, México, Israel, Portugal, Italia, Cabo Verde, Moravia ou Lituania. A atención aos asuntos de maior actualidade inclúe referencias á nuclearización da península coreana (Eduardo Daniel Oviedo), ás perspectivas da cooperación Sur-Sur (Henrique Altemani de Oliveira) ou o balance da era de Tony Blair (Fernando Pérez-Barreiro), próxima a concluír. O número remata cunha reflexión teórica sobre modernidade periférica e mestizaxe diferencial en América Latina, da man de Mario Roberto Morales. Os problemas globais obxecto de atención neste número constitúen un primeiro achegamento a asuntos que conforman boa parte da axenda universal e que reclaman unha atención específica tanto dos organismos internacionais como da propia sociedade civil. Non se trata de problemas novos, senón de vellos desafíos que afondan o contraste entre as posibilidades que brinda o actual desenvolvemento global e a escasa atención prestada a doenzas crónicas que din ben pouco da nobreza da condición humana.
Outubro 2006

Máxima puntuación para Tese sobre medio ambiente en China

Annunziata Acanfora, estudante da Universitá degli Studi di Napoli “Federico II” que desenvolveu unha estadía e colaboración no Observatorio da Política Chinesa, na sede do Igadi, obtivo a máxima puntuación do tribunal cualificador da súa tese sobre a situación medioambiental en China. A tese leva por titulo: “La sostenibilità ambientale in Cina:garanzia di un equilibrio globale” e foi defendida na materia “Política medioambiental”.O Observatorio da China (Portugal) e o Igadi promoven os estudos chineses

Presentado recentemente en Lisboa, o Observatorio da China, que preside Dora Martins, estableceu co Igadi un Protocolo de Parcería para desenvolver en parcería diversas actividades orientadas á promoción dos estudos chineses na Península Ibérica. “O Igadi foi identificado como um parceiro ideal e estratégico para a organização conjunta de eventos, devido ao elevado padrão de qualidade do trabalho que tem desenvolvido ao longo dos anos de actividade, o que poderá ser facilmente testemunhado tanto a nível nacional como internacional”, lese no texto do acordo, cunha vixencia de cinco anos renovábeis.
Setembro 2006

www.politica-china.org

O Observatorio da Política Chinesa, un proxecto xestionado por Casa Asia e Igadi, xa dispón dunha web propia. Os interesados nesta materia poderán atopar nela información de actualidade, documentos, análises, estudos, links, especiais informativos, etc, relacionados coas problemáticas obxecto de estudo do Observatorio: evolución política interna, política exterior, dereitos humanos, unificación, estado de dereito, etc.
Agosto 2006

Día Internacional da Tradución para Lois Tobío

A Xunta de Galicia decidiu dedicarlle o Día Internacional da Tradución deste ano (o primeiro que se celebra) a Lois Tobío, coincidindo co seu centenario. Os actos de conmemoración celebraranse o día 30 de setembro. Membro do Consello Asesor do Igadi, Tobío desenvolveu unha loable actividade tradutora que lle valeu varios recoñecementos, entre eles o Premio de Tradución Plácido Castro pola súa versión galega do Fausto, de Goethe.
Xullo 2006

Xulio Ríos no Comité Honorífico do CAEI

O director do Igadi é un dos integrantes do Comité Honorífico do Centro Argentino de Estudios Internacionales. O Comité Honorífico presta apoio académico e profesional ao CAEI. A función principal dos membros do Comité Honorífico é o asesoramento ás actividades do CAEI. O Centro Argentino de Estudios Internacionales é unha institución que reúne a estudiosos e interesados na política nacional e internacional dedicados a afondar no coñecemento dos tópicos internacionais dende unha perspectiva analítica y sistemática.
Xuño 2006

igadi.gal, medio millón de visitas en medio ano

A páxina web do Igadi ten recibido desde xaneiro de 2006 unha media de 79.000 visitas ao mes, cun total de 474.091 en todo o período. Estes datos consolidan unha tendencia crecente no interese dos/as internautas polos contidos de igadi.gal, situando a media de visitas diarias na nada desdeñábel cifra de 2.634. Destas, o 52,4%, proceden de fóra de España, fundamentalmente, México, Brasil, EEUU, Arxentina, Portugal e Venezuela. Entre as 100 webs galegas máis visitadas, www.igadi.gal ocupa a posición 54.Rede Iberoamericana de Sinoloxía

O Igadi e o Colexio de México coordinarán a Rede Iberoamericana de Sinoloxía, un proxecto que xurde da iniciativa do Observatorio da Política China, co propósito de coordinar os esforzos de investigación nesta área xeopolítica. A rede conta coa participación de países como Brasil, Chile, México, Portugal, España, Venezuela, Colombia, Cuba, Arxentina e Perú.Récord de visitas na web do Igadi

O pasado 8 de xuño, a web do Igadi bateu un novo récord de visitas diarias: 6.550. A consecución desta cifra, que vai ser difícil superar, estivo moi relacionada coa noticia da morte de Al-Zarqawi, e máis concretamente cun artigo do analista Roberto Mansilla Blanco, Iraq: unha loita entre Zarqawi e Ben Laden?, publicado en outubro de 2004 que recibiu nada menos que 2.736 visitas. O récord anterior fora o 20 de marzo de 2006 con 4.034 visitas.Tempo Exterior conta cun Consello Académico

Os integrantes do Consello Académico de Tempo Exterior son os seguintes: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Fred Halliday (London School of Economics), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), Saul Landau (California State Polythecnic University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (Emporia State University, Kansas), Robert Matthews (New York University).Nova entrega de Tempo Exterior, revista de análise e estudos internacionais

A reflexión sobre o papel da lingua como elemento de acción exterior permite analizar en qué medida Galicia está inmersa no escenario global. Esta necesaria reflexión entre lingua e acción exterior é un dos temas principais da revista Tempo Exterior nº 12, que edita o Igadi e dirixe Xulio Ríos. Con esta entrega, no seu 15 aniversario, o Igadi segue a apostar pola reflexión internacional dende unha perspectiva galega, a través das páxinas de Tempo Exterior.

VolverIr á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 15/06/2012


Subir

 

Subscríbete á lista de correo do Igadi e recibe notificación das novas
informacións, artigos, documentos, convenios, publicacións, etc, que ofrece
o Igadi na súa páxina web Igadi na Rede.


Para comprender o Mundo desde aquí ...
... para proxectar a Galicia no contexto internacional.

   

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/igadi/alta