Programas de Investigación

Igadi na Rede 

Volver a Titulares
   
Programas de Investigación
O Igadi decidiu impulsar unha nova liña de traballo, consistente na habilitación de Programas de Investigación. A estratexia de investigación estaría vinculada ás actividades e contidos que xestionamos. Os cinco ámbitos de actuación prioritarios serían: conflitos, seguridade e pacificación; cooperación ao desenvolvemento; mundo chinés; economía exterior; e paradiplomacia ... (segue)
Programas de Investigación
El Igadi ha decidido impulsar una nueva línea de trabajo, consistente en la habilitación de Programas de Investigación. La estrategia de investigación estaría vinculada a las actividades y contenidos que gestionamos. Los cinco ámbitos de actuación prioritarios serían: conflictos, seguridad y pacificación; cooperación al desarrollo; mundo chino; economía exterior; y paradiplomacia
... (sigue)

       
Programas de Investigación

    Paradiplomacia
Cooperación Internacional ao Desenvolvemento
Seguridade, Conflitos e Alternativas no Sistema Internacional
Guía de Conflitos
003-01/2010 O Espazo Euroasiático
002-08/2009 Sahara Occidental
001-10/2005 Palestina: Tierra de paz, escenario de guerra
   
   

   
   

Programas de Investigación
O Igadi decidiu impulsar unha nova liña de traballo, consistente na habilitación de Programas de Investigación. A estratexia de investigación estaría vinculada ás actividades e contidos que xestionamos. Os cinco ámbitos de actuación prioritarios serían os seguintes: conflitos, seguridade e pacificación; cooperación ao desenvolvemento; mundo chinés; economía exterior; e paradiplomacia. En todos estes campos, o Igadi procurou, dende a súa fundación en 1991, impulsar diversas iniciativas que acreditan a súa experiencia e compromiso sostido.

A estrutura de cada un destes Programas incluiría un Director, un Coordinador Executivo e os diferentes membros, entre quen aspiramos a incluír aos nosos habituais colaboradores e tamén a outras persoas do ámbito profesional e académico que estean interesadas en integrarse, establecendo un marco de participación plural e internacional.

Cada Programa, a instancias do seu Director, establecerá os eixes orientadores, as propostas de investigación a realizar e unha dinámica específica de actividades, tanto restrinxidas como de vocación pública.

En cada Programa desenvolveríanse catro planos de actuación: información e debate sobre os aspectos máis destacables da xestión do Igadi nese campo, a reflexión creativa sobre a liña de traballo, propostas de orientación estratéxica e actividades de intercambio de experiencias e de implicación social.

Os integrantes de cada Programa manterán unha axenda de traballo.
 

Programas de investigación
El Igadi ha decidido impulsar una nueva línea de trabajo, consistente en la habilitación de Programas de Investigación. La estrategia de investigación estaría vinculada a las actividades y contenidos que gestionamos. Los cinco ámbitos de actuación prioritarios serían los siguientes: conflictos, seguridad y pacificación; cooperación al desarrollo; mundo chino; economía exterior; y paradiplomacia. En todos estos campos, el Igadi ha procurado, desde su fundación en 1991, impulsar diversas iniciativas que acreditan su experiencia y compromiso sostenido.

La estructura de cada uno de estos Programas incluiría un Director, un Coordinador Ejecutivo y los diferentes miembros, entre quienes aspiramos a incluir a nuestros habituales colaboradores y también a otras personas del ámbito profesional y académico que estén interesados en integrarse, estableciendo un marco de participación plural e internacional.

Cada Programa, a instancias de su Director, establecerá sus ejes orientadores, las propuestas de investigación a realizar y una dinámica específica de actividades, tanto restringidas como de vocación pública.

En cada Programa se desarrollarían cuatro planos de actuación: información y debate sobre los aspectos más destacables de la gestión del Igadi en ese campo, la reflexión creativa sobre la línea de trabajo, propuestas de orientación estratégica y actividades de intercambio de experiencias y de implicación social.

Los integrantes de cada Programa mantendrán una agenda de trabajo.
   
Volver a TitularesIr á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 29/01/2010


Subir