Texturas Internacionais / Texturas

Igadi na Rede 

Volver a PublicaciónsVolver a Titulares


 

 

 

 

O Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) é unha entidade sen ánimo de lucro que nace en 1991 cun dobre propósito: reflexionar sobre os problemas e tendencias da sociedade internacional contemporánea e pular por unha maior inserción de Galicia no mundo a todos os niveis.

Un presente, con pasado
O IGADI reclámase continuador da tradición universalista do galeguismo. Por iso, reivindica o legado intelectual de Plácido Castro, quen simboliza a capacidade de asumir unha posición de xenerosa identificación co país, sen que iso vaia en detrimento dun compromiso coa sociedade global.

Servizo Público
O IGADI configúrase como unha instancia vocacionada para servir ao conxunto da sociedade galega, afirmando a súa plena autonomía con igual intensidade que desenvolve unha actividade plural e transpartidaria. As institucións e a sociedade en xeral teñen nel un instrumento colaborador das súas estratexias de acción exterior.

Investigación
A formulación e desenvolvemento de proxectos de investigación constitúe un activo esencial do IGADI. Con tres programas en activo (paradiplomacia, cooperación ao desenvolvemento e conflitos, seguridade, conflitos e alternativas no sistema internacional), o fomento da investigación permite elevar a calidade científica da actividade, dotármonos de profesionais experimentados e asentar un armazón teórico que afirme solidamente as nosas estratexias.

Formación
A promoción dos valores solidarios e universalistas na nosa sociedade compleméntase con propostas de formación orientadas a facilitar o acceso a un coñecemento integral do mundo en que vivimos, incidindo, baixo diferentes fórmulas, no fomento da suficiencia académica e investigadora.

Documentación
O Centro de Información e Documentación Internacional Contemporánea (CIDIC) é un valioso ben público que aspira a socializar os seus recursos especializados e material dispoñible facilitando a consulta dos potenciais usuarios: estudantes, persoal investigador e cidadanía en xeral.

Facilitador de oportunidades
O IGADI ambiciona ser un punto de encontro onde os interesados na información e na análise internacional dispoñan dos medios básicos para encarreirar as súas inquedanzas. Por iso brinda a estudantes e licenciados oportunidade de realización de prácticas regradas.

Publicacións
Tempo exterior é a revista semestral de análise e estudos internacionais do IGADI que, ademais, conta cunha colección, Texturas, onde teñen cabida ensaios de interese. Asi mesmo, publica o IGADI ANNUAL REPORT e o Informe Anual da Política Chinesa.

Alianzas e redes
O establecemento de sinerxías e a potenciación da converxencia con entidades que, dentro de Galicia ou fóra dela, comparten obxectivos semellantes, xustifican a formalización de alianzas e a integración en diferentes redes globais.
Texturas Internacionais, números publicados:


   

Irlanda en Plácido Castro

Introdución de Xulio Ríos
Irlanda en Plácido Castro

Os irmandamentos en Galicia: Globalización, redes e goberno local

Daniel González Palau
Os irmandamentos en Galicia: Globalización, redes e goberno local

 

 

O europeísmo en Ramón Piñeiro

Xosé Luís Franco Grande
Ramón Lugrís
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
Camilo Nogueira
Xerardo Fernández Albor
Marcelino Agís Villaverde

O europeísmo
en Ramón Piñeiro

Os irmanamentos en Galicia

María del Mar Gómez
Os irmanamentos
en Galicia
A ruta local
do internacional

 

 

Plácido Castro no Centenario

Xulio Ríos, Fernando Pérez-Barreiro Nolla, Álvaro Álvarez Blázquez, Daniel Landesa, David Reinero, João Conde Veiga, Luís Álvarez Pousa, Vicente Araguas, Valentín Arias, Sylvia Gómez Saborido, Alfonso Álvarez Gándara
Plácido Castro
no Centenario

A acción exterior das comunidades autónomas españolas en

Christian Freres
Xulio Ríos
Antonio Sanz
María Xosé Viqueira

A acción exterior das comunidades autónomas españolas en
América Latina:
o caso de Galicia

 

 

Sempre no Mundo

Xulio Ríos
Sempre no Mundo

As Nacións Unidas: Fantasía e realidade dunha orde internacional

Ramón Lugrís
As Nacións Unidas:
Fantasía e realidade dunha orde internacional

 


 

 

Atendendo a criterios de actualidade e rigor, “Texturas” pretende abrir un espacio de información para a reflexión sobre os principais conflictos e tendencias internacionais do noso tempo. Igualmente, “Texturas” forma parte dun ambicioso proxecto orientado para a sensibilización do conxunto da cidadanía galega sobre a transcendencia do factor exterior nas sociedades contemporáneas. O caderno monográfico TEXTURAS aborda temas internacionais de actualidade e/ou interese para Galicia.

 

Texturas, números publicados:


 

 

 

 

nº 4 - Abril/2000

 

Os conflictos de Oriente Próximo: unha aproximación, por Marta Cabrera.

nº 3 - Decembro/1999

 

Macau, ¿exemplo para Taiwan?, por Minkang Zhou.

nº 2 - Agosto/1999

 

O caso Pinochet e a impunidade en América Latina, por Roberto Montoya.

nº 1 - Abril/1999

 

As autonomías de Escocia e do País de Gales, historia, riscos e oportunidades, por Fernando Pérez-Barreiro.

Volver a PublicaciónsVolver a Titulares
Ir á páxina de inicio
Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional
www.igadi.gal

ÚLTIMA REVISIÓN: 10/01/2011


Subir

 

Subscríbete á lista de correo do Igadi e recibe notificación das novas
informacións, artigos, documentos, convenios, publicacións, etc, que ofrece
o Igadi na súa páxina web Igadi na Rede.


Para comprender o Mundo desde aquí ...
... para proxectar a Galicia no contexto internacional.

 

 

Apúntate en: http://www.elistas.net/lista/igadi/alta