2012-05-25

Palabras chave AXENDA IGADI

No Teatro Área Panorámica de Tui: Participación de Roberto Mansilla Blanco, analista do IGADI, no encontro “Comunicación, desenvolvemento na frontera Galicia/Norte de Portugal. Proxectos e liñas de investigación”, no marco do Seminario da Rede Europa América Latina de Comunicación e Desenvolvemento (REAL_CODE) na Eurocidade Tui-Valença. Hora: 10:00 am.