2016-02-02

No Pazo de San Roque (Santiago) ás 19,00 horas

Presentación de: "Ramón Lugrís, Sempre Galicia, Sempre Europa"

Palabras chave AXENDA IGADI

No Pazo de San Roque (Santiago) ás 19,00 horas

Presentación de: "Ramón Lugrís, Sempre Galicia, Sempre Europa"

Coa participación de: Xosé Luís Franco Grande, Carlos A. Baliñas, Xulio Ríos e Valentín García.