Rescate dos bancos

Aínda que hoxe xa o saiba todo o mundo, é importante que o diga alguén do prestixio e autoridade mundial de Joseph E. Stiglitz: a UE non está rescatando a Grecia, senón aos bancos alemáns, como con toda claridade responde nun inquérito que recentemente se lle fixo en España (El País. Año 35).

Apartados xeográficos Europa
Idiomas Galego

Aínda que hoxe xa o saiba todo o mundo, é importante que o diga alguén do prestixio e autoridade mundial de Joseph E. Stiglitz: a UE non está rescatando a Grecia, senón aos bancos alemáns, como con toda claridade responde nun inquérito que recentemente se lle fixo en España (El País. Año 35).

E non só aos alemáns, senón aos franceses, holandeses e franceses, se ben os primeiros son os que máis intereses teñen na situación económica grega, e tamén na dos demais países PIGS. A esas entidades chámanlle “os mercados”. E, como é ben sabido, dinnos que son eles os que esixen, impoñen medidas e dispoñen e mandan.

E así é, sen a menor dúbida. A ese nivel de baixeza chegou a política no noso tempo. Pero se, como suxire Stiglitz, hai outras posibilidades mellores do que o rescate, produce abraio pensar que non se recorra a elas. Por exemplo –di-, crear un fondo de solidariedade europeo para a recuperación de Grecia, creación que non parece sexa moi difícil, agás que non lle pareza ben á señora Merkel, que seguro que lle parecería moi mal xa que a medida equivalería a non  atender en primeiro termo os intereses dos seus bancos.

Porque, como tamén nos ensinaron Vicenç Navarro, Krugman ou Juan Torres, entre outros economistas non asalariados dos bancos, e sostén nese inquérito o mesmo Stiglitz, as medidas de austeridade son un erro e a redución do déficit vai ser decepciónante –e non permitirán tampouco o crecemento da economía. 

E, como tamén é ben sabido, porque así nolo ensinou a economía de todo o planeta, dende Asia a América, todas as políticas neoliberais do FMI, do BCE e demais, non só foron sempre un fracaso, senón que contribuíron á pobreza, á miseria e a un tan baixo crecemento, como di o referido autor, que suporá recadar menos impostos e acumular máis gastos para atender aos desempregados e outras necesidades sociais.

O que, por outra banda, pon de manifesto ata que punto eses “mercados” dominan  e fan a política europea de hoxe. E tamén ata onde os nosos políticos son cómplices da desfeita na que estamos mergullados.