Convenio para a represión da trata de persoas e a explotación da prostitución allea

Adoptado pola Asemblea Xeral na súa resolución 317 (IV), de 2 de decembro de 1949. Entrada en vigor: 25 de xullo de 1951, de conformidade co artigo 24.