Cooperación Transfronteiriza : Palabra chave

Unha concepción xeopolítica da Cooperación Transfronteiriza: realidades ante a crise europea

Apartados xeográficos Europa

  A próxima apertura dun novo período de fondos europeos 2014-2020, enmarcado nun contexto de crise e austeridade económica e financeira en Europa, implica observar con atención diversas realidades relativas ao proceso de integración europeo, en particular no caso da Cooperación Transfronteiriza (CTF). Esta realidade supón un elemento chave para Galicia, a tenor da súa …

Unha concepción xeopolítica da Cooperación Transfronteiriza: realidades ante a crise europea Read More »