exterior : Palabra chave

O exterior nas eleccións locais

Apartados xeográficos Ação estrangeira da Galiza

A contraposición entre o local e o exterior hai tempo que perdeu sentido. Nos últimos anos, constatamos a extrema interdependencia do local con respecto a outros ámbitos e a importancia de que os xestores públicos incorporen a dimensión exterior á súa axenda, ben sexa para fomentar o turismo, apoiar a internacionalización das empresas radicadas nun …

O exterior nas eleccións locais Read More »

images artigos mapa bandera china

China en las finanzas internacionales

Apartados xeográficos China e o mundo chinês

Nadie duda del lugar prominente que ocupa China en la economía internacional en la actualidad, destacándose sobre todo su protagonismo en la producción y el comercio internacional. Sin embargo, no existe la misma apreciación acerca de su papel en las finanzas internacionales, a pesar de los cambios que se vienen produciendo en los últimos años. …

China en las finanzas internacionales Read More »