Nacionalismo : Palabra chave

100º aniversario do PCCh

O factor nacional na traxectoria do PCCh

Apartados xeográficos China e o mundo chinês

O Partido Comunista da China (PCCh) celebrou este 2021 os seus primeiros cen anos de existencia. Constituído baixo o influxo da Revolución Rusa de 1917 e co impulso da IIIª Internacional nun contexto de grave crise nacional (fase terminal do feudalismo imperial e secuencia de guerras civís que trabaron a proclamación do Estado moderno unha década antes), tres lustros tardou en dilucidar internamente a primacía do factor nacional sobre outras variables no seu proxecto político.

China: nacionalismo y globalización

Apartados xeográficos China e o mundo chinês

            El mundo desarrollado ha pasado a moverse bajo una nueva dicotomía: apertura versus cerrazón. Es decir, apertura al mundo y a una sociedad globalizada o, alternativamente, limitación al libre comercio, rígidas barreras frente a la inmigración y desconfianza frente a lo extranjero. Desde Trump hasta el Brexit, pasando por …

China: nacionalismo y globalización Read More »

China, o soño do retorno ao grande

Vinte e cinco anos logo da disolución da Unión Soviética, o Partido Comunista de China (PCCh) persiste na súa lectura negativa da perestroika. Aínda hoxe, cando o xigante asiático enfráscase na que considera última etapa do seu proceso de modernización, co cambio no modelo de desenvolvemento que a catapultaron á condición de segunda economía mundial, …

China, o soño do retorno ao grande Read More »

Bretaña, razón celta e xacobinismo galo

Apartados xeográficos Nacionalismos

Bretaña é un territorio dotado dunha gran singularidade no interior das fronteiras francesas. Dous idiomas, unha cultura e un territorio propios ademais dunha ampla traxectoria como pobo ao longo da historia dótana de tódolos elementos teóricos constituíntes dunha nación. Aínda que sen Estado propio que lle proporcione un sustento como entidade política independente, Bretaña séguese …

Bretaña, razón celta e xacobinismo galo Read More »

Nacionalismo sen violencia: expectativas electorais en Córsega

Apartados xeográficos Nacionalismos

Apenas un ano despois do anuncio de desarme por parte da organización terrorista do Fronte de Liberación Nacional de Córsega (FLNC), a illa enfronta unhas eleccións por primeira vez coa ausencia da violencia armada no seu territorio. Este feito crea unha incógnita sobre a resposta que terá nas urnas o nacionalismo corso.

Un rodeo por fóra

Que o nacionalismo galego contemporáneo, contrariando en boa medida a vocación universalista do galeguismo, mira pouco para fóra, é cousa sabida. Máis alá de loables compromisos individuais, o certo é que con independencia de asuntos puntuais ligados ás políticas comunitarias nas que é difícil deslindar o interior do exterior e outras incidencias colaterais a maiores, …

Un rodeo por fóra Read More »

Sen pena nin gloria

Apartados xeográficos Ação estrangeira da Galiza

Van oito décadas da participación de Galicia no IX Congreso de Nacionalidades Europeas (Berna, 16 a 18 de setembro de 1933). Unha vez mais, teriamos a oportunidade de celebrar e reflexionar a importancia dun feito que o galeguismo de entón soubo interpretar adecuadamente, como igualmente os límites daquel espazo institucional vítima das tensións e tendencias …

Sen pena nin gloria Read More »