Nós no Mundo 2016. A ruta da acción exterior de Galicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

Nós no Mundo 2016

A ruta da acción exterior de G​alicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

Nós no Mundo 2016. A ruta da acción exterior de Galicia: ​do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

A ruta da acción exterior de G​alicia: 
do ambicioso Libro Branco a un pudoroso decreto

 

 • Presentación
 • O declive da acción exterior de Galicia
  Xulio Ríos 
 • A voz do Parlamento non sae ao exterior
  David Reinero e David Lombao
 • Errare humanum est ou leccións aprendidas tras 25 anos de cooperación transfronteiriza entre Galicia e o Norte de Portugal
  Enrique José Varela Álvarez
 • A participación da Comunidade Autónoma de Galicia nas institucións e órganos da Unión Europea no ano 2015
  Constantino Cordal Rodríguez
 • O significado da acción exterior no escenario europeo de 2016
  Celso Cancela Outeda
 • Qué aporta o nivel rexional á boa gobernanza europea. Reivindicando a Europa das Rexións
  Argimiro Rojo Salgado
 • E se a UE non é a túa amiga?
  Antonio-Carlos Pereira Menaut
 • Internacionalización, o reto continúa
  Abel Veiga Copo
 • A perspectiva internacional da economía galega
  Xoán López Facal
 • A Lei Paz Andrade: uma avaliação do seu cumprimento aos dous anos
  Xosé Carlos Morell
 • As relacións Galicia-Cabo Verde 1977-2016: Un exemplo de paradiplomacia no contexto do século XXI
  Daniel González Palau
 • Plan Galego de Cooperación 2016: Un plan de supervivencia
  Emilio Manuel Martínez Rivas
 • Autores