Tempo exterior Nº 17

Xullo - Decembro / 2008
Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Índice
 • Carta aos lectores
 • Asembleas constituíntes e novo constitucionalismo en América Latina
  por Rubén Martínez Dalmau
 • Colombia: escenario de guerra, futuro de paz
  por Enrique Posada Cano
 • Colombia, un reto ao futuro
  por Pilar López-Dafonte Suanzes
 • Desafíos e retos da política de Rafael Correa en Ecuador 
  por Esther Castro Cidre
 • Cara a un novo modelo na acción exterior da Xunta
  por Julio César Fernández Mato
 • Unha ollada á paradiplomacia galega: 2005-2008
  por Celso Cancela Outeda
 • A cooperación ao desenvolvemento da Xunta de Galicia: avances e retos
  por Fabiola Sotelo Sotelo
 • Presenza da cultura galega no exterior
  por Xosé Luís Franco Grande
 • Arxentina: límites económicos e políticos tras anos de crecemento
  por Julio C. Gambina
 • Belindia: como enfrontar o reto da desigualdade en América Latina?
  por Alfredo Toro Hardy
 • A xestión e dirección da economía en Cuba
  por Julio A. Díaz Vázquez
 • A Unión Mediterránea tralo Cumio de París: nova estratexia?
  por Bichara Khader
 • Libros
 • Resumo - Resumen - Abstract