Capa do nº42 do Tempo Exterior Capa do nº42 do Tempo Exterior

Tempo exterior Nº 42

Xaneiro-Xuño/2021
Política Exterior Feminista: perspectivas e desafíos para os seu estudo (I)

Índice de contidos

Editorial
 
MONOGRAFÍA
 • Unha ollada desde os feminismos críticos ás políticas exteriores feministas 

  de Suecia, Canadá, Francia, México e España
  Lucrecia Rubio Grundell, Gabriela de Lima Grecco, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta
 • A política exterior feminista de España: unha análise preliminar
  María Solanas
 • Política exterior feminista de Canadá: unha apreciación crítica 
  Larissa Alejandra Rosales López, Andrea Guzmán Rodríguez, Vanessa Jael Muñoz Salgado, Henriette Carmen Mbawmbaw Duran, Fredel Granados Chávez, Marianne H. Marchand
 • A política exterior feminista de Suecia: vangarda do cambio institucional 
  Ramón Fernando Stevens Martínez
 • A política exterior feminista de México 
  Verónica Yazmín García Morales

MISCELÁNEA 

 • Chile: Por que unha democracia constitucional aparentemente estable e vigorosa está en crise?
  José Ignacio Martínez Estay, Francisco Javier Medina Krause
Libros

Datos da publicación

 • Director IGADI: Daniel González Palau.
 • Fundador e Presidente de Honra do IGADI: Xulio Ríos.
 • Director Tempo Exterior: Celso Cancela Outeda (Universidade de Vigo).
 • Consello de Redacción: Alejo, Antonio (Grupo Armela, Universidade de Santiago de Compostela); Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (Cátedra de Memoria Histórica, Universidade da Coruña); Fernández, Belén (Grupo ESOMI, Universidade da Coruña); Galanes, Iolanda (Grupo BiFeGa, Universidade de Vigo);  López López, Paulo Carlos (Universidade de Santiago de Compostela); López Mira,  Alvaro Xosé (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo); Sande, Diego (Grupo ICEDE, Universidade de Santiago de Compostela); Villarino, Carmen (Grupo Galabra, Universidade de Santiago de Compostela).
 • Secretaría Editorial: Paula Lamoso González (Grupo Observatorio da Gobernanza, Universidade de Vigo).
 • Consello Científico: Antunes, Ricardo (Universidade Estadual de Campinas); Bouzas, Ramón (Universidade de Santiago de Compostela), Burbano De Lara, Felipe (FLACSO Ecuador);  Caramés, Antía (Universidade da Coruña);  Concheiro, Luciano (UAM México);  Cornejo, Romer (Colegio de México); Cruz Beja Orrico Horta, Ana Paula (Universidade Aberta de Lisboa); Larson, Jared (Humboldt University); García, Rafael (Universidad Pablo de Olavide); García Segura, Caterina (Universitat Pompeu Fabra); González Laxe, Fernando (Universidade da Coruña), Ismara León De la Rosa, Raquel (Universidad de Puebla), Khader, Bichara (Lovaina University); Lhun, Zhu (Academia de Ciencias Sociais da China, Sección Iberoamérica); Lobo-Fernandes, Luís Filipe (Universidade do Minho); Lois, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela); Mathews, Robert (New York University); Oviedo, Eduardo Daniel (Universidad Nacional de Rosario-Argentina); Pereira Muro, Carmen (Texas Tech University); Peruzzotti, Enrique (Universidad Torcuato di Tella); Rivera Ortiz, Ángel Israel (Universidad de Puerto Rico); Ruíz Seisdedos, Susana (Universidad de Jaén); Stavridis, Stelios (Universidad de Zaragoza); Tavares da Silva, Jorge (Universidade de Aveiro); Teijo, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela). 
 • Coordinación científica do número: Antonio Alejo e Paula Lamoso González.
 • Revisión Linguística: Abraham Díaz López, Adrián Levices, Ainoa Antelo, Beatriz Fariñas, Bruno Pita, Candela Gómez, Carolina Díaz, Cristina Marey, Emilio Pérez, José-Luis Morais, Iria Taibo, Vanessa Conde.
 • Ilustración de portada: Extracto dunha fotografía de Xela Arias, por Xulio Gil (obtida de lingua.gal). 
 • Maquetación e programación edición electrónica: BREO.gal 
 • Edición electrónica: https://www.igadi.gal/te 
 • Impresión: Arnoia. 
 • Depósito Legal: VG654-1997
 • ISSN: 1579-6582 
 • ISBN: 9781579658243
 • Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. +34 600309066. 
 • Correo electrónico: info@igadi.gal
 • Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.
 • Esta revista disponibiliza o acceso libre inmediato ao seu contido baixo os principios de apoiar o maior intercambio libre e independente de coñecemento global e visibilizar a Galicia e os estudos internacionais galegos na sociedade internacional.