Texturas Internacionais nº3

A acción exterior das comunidades autónomas españolas en América Latina: o caso de Galicia
VV.AA.

A acción exterior das comunidades autónomas españolas en América Latina:o caso de Galicia

Christian Freres, Xulio Ríos, Antonio Sanz, María Xosé Viqueira

 

Sumario

Presentación (Xulio Ríos)

Introducción

A acción exterior das comunidades autónomas españolas en América Latina: Unha visión xeral por Christian Freres e Antonio Sanz (AIETI)

 • 1. Introducción
  • Unha aproximación conceptual
  • A globalización e os estados
 • 2. España ante o sistema mundial en transformación
 • 3. Visión xeral das comunidades autónomas
  • Perfís rexionais
  • Marco xeral da proxección internacional das comunidades autónomas
  • Motivacións
  • Actores
  • Influencia da UE na actividade exterior das comunidades autónomas
  • Complementariedade goberno central - comunidades autónomas
  • A acción exterior cara a América Latina: instrumentos, mecanismos e prioridades
 • 4. Perspectivas desde os países latinoamericanos
  • Perfís nacionais
  • Marco xeral da proxección internacional
  • Motivacións
  • Os actores, os seus intereses e o seu peso relativo
  • Incidencia da acción autonómica en América Latina
 • 5. Conclusións
  • A acción exterior das CCAA un ámbito pouco desenvolvido
  • A prioridade “exterior” da Unión Europea
  • As CCAA, América Latina e a Comunidade Iberoamericana
  • Perspectivas latinoamericanas
 • Epílogo: Reflexións finais
 • Referencias

A acción exterior de Galicia en América Latina por Xulio Ríos e María Xosé Viqueira (IGADI)

 • Galicia, unha sociedade en cambio
 • Marco político-institucional da acción exterior galega
 • Os principais actores da acción exterior
 • O corpo consular de América Latina en Galicia
 • A Comunidade Autónoma de Galicia e o goberno central
 • Os fundamentos da acción exterior de Galicia
 • Fases da acción exterior de Galicia
 • Galicia e a Unión Europea
 • Outros escenarios
 • Relacións con América Latina
 • Importancia da emigración nas relacións con América Latina
 • A cooperación ó desenvolvemento
 • Apreciación xeral sobre os intercambios económicos de Galicia con América Latina
 • Relacións con distintas áreas
 • Conclusións
 • Recomendacións
 • Bibliográfía e Glosario

 

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org