images publicacions igadi weintheworld 2011

Nós no Mundo 2011

¿Menos acción exterior para internacionalizarse máis?

images publicacions igadi weintheworld 2011

¿Menos acción exterior para internacionalizarse máis?
 • Presentación
 • Crise económica e acción exterior, Xulio Ríos
 • Unha estratexia de cooperación interrexional no suroeste de Europa: a macrorrexión “RESOE”, Jesús Gamallo Aller
 • A reforma do voto exterior, Anxo Lugilde
 • Diáspora, galeguidade e sufraxio local, Xosé Luís Rodríguez Pardo
 • Galiza e o desafío da internacionalización, Xan López Facal
 • Apuntes para unha estratexia exterior cara os países emerxentes, Enrique Sáez Ponte
 • Eurorrexión, crise e Lusofonía, Constantino Cordal Rodríguez
 • As autoestradas do mar e a súa viabilidade no sistema portuario galego, Fernando González Laxe
 • A acción exterior do municipalismo galego no século XXI, Daniel González Palau
 • Galicia na sociedade do coñecementoDiego Carou Porto
 • Situación ambiental de Galicia e o avance (?) en 2010 no cumprimento dos compromisos internacionais, Xan Duro
 • Por que non funciona a exportación da cultura galega?, Xabier Cid
 • A universidade galega como promotora dun novo modelo de relación coa emigración e cos mercados asiáticos, Manuel J. Fernández Iglesias
 • O mellor Xacobeo da historia que non o foi, Ernesto S. Pombo
 • Os Autores