images publicacions igadi weintheworld 2012

Nós no Mundo 2012

Un modelo de acción exterior crible para encarar a crise

images publicacions igadi weintheworld 2012

Un modelo de acción exterior crible para encarar a crise
 • Presentación
 • ¿Habemus Modelo?, Xulio Ríos
 • A acción exterior de Galicia en tempo de crise (I), Jesús Gamallo Aller
 • A acción exterior de Galicia en tempo de crise (II), José Luís Méndez Romeu
 • A acción exterior de Galicia en tempo de crise (III), Ana Miranda
 • O marco financeiro da Unión Europea para o período 2014-2020: A situación de Galicia, Ana Ramos Barbosa
 • A acción exterior nunha estratexia de gañar-gañar, María Xosé Porteiro e Ignacio R. Covelo Gil
 • Internacionalizar a economía galega, Xan López Facal
 • Retos internacionais do sector galego de peixes e mariscos, Juan M. Vieites Baptista De Sousa
 • Portugal como instrumento e non como fin, David Reinero
 • Galiza en BRIC, Enrique Sáez Ponte
 • Tempos difíciles na cooperación para o desenvolvemento, Carlos Teijo García
 • O galego, unha lingua no mundo, Anxo M. Lorenzo Suárez
 • A propósito da marca “Audiovisual galego”, Manuel González
 • Parlamento de Galicia e acción exterior, Pilar Rojo Noguera
 • Autores/as