Tempo exterior nº30

Tempo exterior Nº 30

Xaneiro - Xuño / 2015

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org

 

Tempo exterior nº30

Para solicitar información ou o envio dalgún exemplar diríxete a info@igadi.org


Sumario
 • Carta aos lectores
 • Unha aproximación ao papel da comunidade internacional en escenarios de postconflito 
  Angélica Alba Cuéllar
 • Os desafíos e dilemas na construção da paz na Colômbia: potenciais aprendizagens a partir de várias experiencias internacionais
  Miguel Barreto Henriques
 • Leccións para a reconciliación en Colombia desde o local. O caso da Vereda La Esperanza
  Egoitz Gago Antón
 • Unha estratexia nacional arxentina para unha época de transición: China, importacións militares e realismo periférico
  Carlos Escudé
 • Transición presidencial, frontes electorais e reconfiguración ideolóxica do campo político na Arxentina contemporánea
  Julio César Spota
 • Análise do ciclo electoral 2014 en Uruguai e dos erros das enquisadoras
  Gerardo Caetano e Lucía Selios
 • O alcance da interculturalidade en Bolivia
  Sara Collazo Santaclara
 • Elementos iniciais para unha mirada rexional á paradiplomacia dos estados brasileiros
  Yuri Fraccaroli
 • Asia Central no contexto xeopolítico da Nova Ruta da Seda e a Unión Euroasiática
  Sunamis Fabelo Concepción e Ángel Rodríguez Soler
 • De onte a hoxe: dimensións, alcances e estratexias na Ruta da Seda do século XXI
  Xulio Ríos
 • Libros
 • Resumo-Resumen-Abstract
 

 

Edita: IGADI (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional) Redacción e administración: Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra Tel. 986 84 34 36 / info@igadi.org Fundador e director: Xulio Ríos Coordinación editorial: Roberto Mansilla Blanco Consello Reitor: Alejandro Molíns de la Fuente, Antonio Martínez Puñal, Emilio Manuel Martínez Rivas, Enrique Sáez Ponte, Fernando Pérez-Barreiro Nolla (1931-2010), Ignacio Ramonet, Lois Tobío Fernández (1906-2003), Luís Álvarez Pousa, Manuel Fernández Blanco, Manuel Mera Sánchez, María Xosé Agra Romero, María Xosé Porteiro García, Ramón Lugrís Pérez, Víctor Fernández Freixanes, Xosé Fortes Bouzán, Xosé Luis Franco Grande, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Xulián Maure Rivas Consello Académico: Ángel Israel Rivera Ortiz (Universidad de Puerto Rico), Natan Lerner (Tel Aviv University), Eduardo Daniel Oviedo (Universidad Nacional de Rosario-Argentina), Henrique Altemani de Oliveira (Universidade de São Paulo), Martín Pérez Le Fort (Universidad de Chile), Mónica Cortina (Universidad de La Habana), Susana Ruíz Seisdedos (Universidad de Jaén), Romer Cornejo (Colegio de México), Luís Filipe Lobo-Fernandes (Universidade de Braga), Álvaro Xosé López  Mira (Universidade de Vigo), José Manuel Pureza (Universidade de Coimbra), Klaus Dirscherl (Universidade de Passau-Alemaña), Zhu Lun (Academia de Ciencias Sociais de China), Caterina García (Universitat Pompeu Fabra), Francisco Veiga (Universitat Autónoma de Barcelona), Enrique Peruzzotti (Universidad Torcuato di Tella-Argentina), Bichara Khader (Université Catholique de Louvain), Rosa Riquelme Cortado (Universidad de Murcia), Ana Paula Beja Horta (Universidade Aberta de Lisboa), Joseph M. Rostinsky (Tokai University, Tokio), Rafael García Pérez (Universidade de Santiago de Compostela), Patrick O’Sullivan (Bradford University), Ricardo Antunes (UNICAMP-Brasil), Fernando González Laxe (Universidade de A Coruña), Luciano Concheiro Bórquez (Universidad Autónoma Metropolitana-México), Felipe Burbano de Lara (FLACSO-Ecuador), José María Tortosa (Universidad de Alacante), Carmen Pereira-Muro (Miami University), José Gilberto Scandiucci Filho (Instituto Rio Branco, Brasilia), Stéphane Paquin (Université du Québec), Ismael Cejas (Universidad de Los Andes-Venezuela), Jared D. Larson (University of Delaware), Robert Matthews (New York University) Consello de Redacción: Andrea Manuela García Corzo, Ánxelo Gonzalves Vicente, Daniel González Palau, Roberto Mansilla Blanco, Luciano Concheiro, Alvaro Xosé López Mira Abstract: Laura Linares Fernández Deseño de portada: Pepe Carreiro Ilustración de portada: Fragmento de obra sen título, de Manuel Pailós Deseño interior, maquetación e programación edición electrónica: PositiBos.gal Edición electrónica: http://www.igadi.org/te Impresión: Editorial Arnoia. Depósito Legal: VG654-1997. ISSN: 1579-6582.

Tempo Exterior é unha publicación semestral elaborada polo IGADI que analiza conflitos e problemas internacionais de certa actualidade. Refundada en 2000, Tempo Exterior abarca todas as tendencias ou correntes do pensamento e conta coa colaboración de especialistas de recoñecido prestixio de destacadas institucións de Galicia e do exterior. Está incluida no LATINDEX, folio 18629, no ISOC-Ciencias Sociales y Humanidades, no índice de Difusión e Calidade Editorial (DICE) de Revistas Españolas de Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, e en DIALNET.