Textos internacionais

A colección Texturas Internacionais é o espazo para a reflexión monográfica en formato libro dentro das publicacións históricas do IGADI. As temáticas, sempre arredor das liñas de investigación e a misión fundacional da entidade, sconcebiuse coma un ambicioso proxecto orientado á sensibilización do conxunto da cidadanía galega sobre a transcendencia do factor exterior nas sociedades contemporáneas.