Distribuir contido

Acción exterior de Galicia

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2598 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

28/09/2022
28/09/2022

Esta entrevista fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

1- O mundo cambiou moito desde o 1997. Que acontecementos ou procesos, galegos ou internacionais destacaría?

Desde a creación da Secretaría Xeral de Acción Exterior no 1997, organigrama da Xunta de Galicia, a globalización (económica, cultural, política...) non parou de tomar protagonismo na vida das persoas e as institucións, evidenciando as interdependencias e o impacto no noso modo de vida.

26/09/2022
26/09/2022

Esta entrevista fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

1- O mundo cambiou moito desde o 1997. Que acontecementos ou procesos, galegos ou internacionais destacaría?

Sen dúbida o acontecemento de maior impacto internacional neste período foi o atentado perpetrado o 11-S, o primeiro dunha longa cadea de acción criminais en todo o mundo, e que España sufriu nas suas carnes co 11-M. A partires deste momento tivo lugar un proceso de reformulación das relacións internacionais que todavía non rematou, e que sen dubida vai supoñer un punto de inflexión significativo na historia.

26/09/2022
26/09/2022

Esta entrevista fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

1. O mundo cambiou moito desde 1997. Que acontecementos ou procesos galegos ou internacionais destacaría?

No ámbito galego, o proceso de estancamento do autogoberno e a recentralización, que se insire nun proceso máis amplo de concentración de poder político, económico e financeiro en Madrid. Esta deriva centrípeta deixa a Galiza sen instrumentos de defensa e impulso no ámbito económico, social ou cultural, e explica a evolución negativa que sofre o noso o país desde o punto de vista demográfico, industrial, laboral, lingüístico… Precisamos poder político e capacidade de decisión para mudar o rumbo e comezar a sentar as bases dunha nova Galiza, forte, viva, libre e con futuro.

26/09/2022
26/09/2022

Esta entrevista fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

1. O mundo cambiou moito desde o 1997. Que acontecementos ou procesos, galegos ou internacionais destacaría?

Vivimos nun mundo en constante cambio, cheo de desafíos pero tamén de oportunidades para a presenza de Galicia no mundo. Os saltos cualitativos no proceso de construción europea, a transformación da nosa emigración coa a saída de Galicia de moitos integrantes da xeración máis preparada da nosa historia, a intensificación das relacións comerciais internacionais e a sucesión de crises como a que está vivindo o mundo como consecuencia da guerra de Putin en Ucraína, sen esquecer a crise climática… Galicia ten que ter una acción exterior que nos permita participar e aportar a nosa voz a todos estes procesos.

08/09/2022
08/09/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

O 24 de febreiro de 2022 converteuse nunha data mais a engadir á historia da humanidade e, en especial, á historia de Europa. Nese día comezou a invasión dun país europeo por parte doutro país, en parte europeo e en parte asiático. O primeiro conflito bélico en chan europeo no século  XXI.

29/08/2022
29/08/2022

Embora a democracia seja um conceito bastante antigo, quando analisada historicamente, desde Péricles aos dias atuais, muita coisa mudou. Havendo uma série de questões e controvérsias que foram evoluindo conforme o pacto social estabelecido e as transformações da sociedade e das relações de poder.

24/08/2022
24/08/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

Logo dun ano de discusións, a Conferencia sobre o futuro de Europa (CoFoE) concluíu os seus traballos nunha sesión plenaria en Estrasburgo o 9 de Maio de 2022. A CoFoE é o penúltimo estadio e resultado dun longo proceso de autoexaminación por parte das institucións europeas sobre o futuro da UE que se ten tido lugar desde o referendo británico (proceso Bratislava-Sibiu 2016-2019, Libro Branco sobre o futuro da UE de 2017, Consultas e Diálogos Cidadáns que culminaron nas Conclusións do Consello Europeo de Decembro de 2018 ). A pesar de ter sido posta en marcha (con grandes dificultades ante os receos de gobernos, parlamentos e comisións) coma unha grande novidade, na realidade copia e amplía o formato da Convención sobre of Futuro de Europa de eurodeputados, deputados nacionais, comisarios que deu a luz en 2001-2003 ao que sería o Tratado de Lisboa. A todo isto esta CoFoE engadiulle, signo dos tempos e as tecnoloxías, máis mecanismos de participación e representantes da sociedade civil, sindicatos e organizacións empresariais. Como era predicible a CoFoE rematou con moitos dos seus participantes (e rapidamente secundados polo Comité de Asuntos Constitucionais do Parlamento Europeo, como era predicible) esixindo unha Conferencia Intergobernamenal, ou cando menos unha nova Convención coma a de hai 20 anos para redactar un novo tratado.

23/08/2022
23/08/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da Acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

Hai trece anos da primeira proposta dunha macro-rexión atlántica, nun editorial para un boletín transnacional. Co gallo do desenvolvemento da Estratexia Báltica, aquel texto amosaba a pertinencia dunha iniciativa similar para o Arco Atlántico1. Só existen actualmente catro macrorexións: a Báltica, a do Danubio, a Alpina e a Adriatico-Xónica. As tres últimas foron aprobadas despois das primeiras reivindicacións do Arco Atlántico para ter unha de seu; a débeda europea con o espazo atlántico aínda non se saldou. 

16/08/2022
16/08/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

Sen rango diplomático, mais con competencias abondo -fóra das estritamente consulares, de defensa, de participación en organismos multilaterais, ou similares-, a acción e a política exterior de Galicia chantan os seus alicerces nunha antiga historia diaspórica adiantada á globalización onde case ningunha fronteira nos foi allea. Compartida pola secretaría do mesmo nome coa de emigración, algunhas competencias radican en política lingüística, promoción económica, cooperación ao desenvolvemento e na diplomacia cultural do Consello da Cultura Galega.

09/08/2022
09/08/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

Podes decarregar o Nós No Mundo 21-22 aquí

24/07/2022
24/07/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterio

O pasado 10 de setembro do ano 2021 o IGADI cumpría 30 anos de vida coma asociación sen ánimo de lucro, cuxo obxectivo social era a comprensión do mundo desde Galicia e a proxección de Galicia na sociedade internacional. Celebrámolo o 1 de outubro no Consello da Cultura de Galicia, aínda coa resaca pandémica e as restricións presentes, contamos cun auditorio cheo e representantes das distintas matrioskas do IGADI,  desde o Consello Reitor e o Consello Científico da revista Tempo Exterior, representantes do Fondo Galego, da Fundación Plácido Castro ou do Observatorio de la Política China, investigadores asociados, socios, colaboradores e amigos...

22/07/2022
22/07/2022

Este artigo fai parte do Informe anual da acción Exterior de Galicia, Informe Nós No Mundo 2021-2022: 25 anos: Da Secretaría Xeral á Lei de Acción Exterior

Podes decarregar o Nós No Mundo 21-22 aquí

29/06/2022
29/06/2022
Galicia Digital

Anos andados, dubido moito de que alguén se lembre das moitas exposicións, convenios, xornadas, proxeccións, etc., que hoxe constitúen o cerne mesmo do que se denomina acción exterior cultural ou ata un tanto atrevidamente, diplomacia cultural. Sen embargo, estamos a celebrar neste 2022 o 75 aniversario do inicio dos programas en lingua galega da BBC, iniciativa que seguro gañará en prominencia co paso do tempo.

19/05/2022
19/05/2022

Quinto e derradeiro artigo da serie "A globalización das linguas"

España e Portugal están ligadas históricamente desde a chegada dos romanos séculos antes de Cristo ao que era a Iberia da época. As relacións extracomunitarias entre os dous países non foron sempre cordiais mais este artigo centrarase nas relacións entre os dous estados a partir da saída das dictaduras dos estados membros da Península Ibérica.

05/05/2022
05/05/2022

Dia 05 de Maio é o dia Internacional da Língua portuguesa e tem festa ao outro lado do Minho!

O Português celebra sua diversidade e comunidade. Presente em todos os continentes, o idioma está entre as línguas mais faladas do planeta, com mais de 240 milhões de usuários. Certo é que a este número poderíamos somar aos falantes de galego, já que são línguas siamesas e para muitos continua sendo a mesma, pois ainda que existam discussões historiográficas e linguísticas é impossível negar o berço em comum de ambas e diferenciar os falares aos dois lados do Minho.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais