Distribuir contido

Outros

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2535 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

16/05/2022
16/05/2022

Durante el largo período de la Guerra Fría las relaciones internacionales se vieron guiadas por aspectos estratégico-militares. El comercio ocupaba un lugar manifiestamente secundario dentro de estas. Existía, en efecto, una clara preeminencia de los misiles por sobre el intercambio de mercancías. Era la época de aquello que Hans J. Morgenthau bautizó como la “política del poder”. En ella, las motivaciones de las grandes potencias se sustentaban en mantener el poder, incrementar el poder y demostrar el poder. La relación jerárquica entre éstas era determinada por las posibilidades de prevalecer en un conflicto bélico. 

11/05/2022
11/05/2022

O español é a lingua materna de case 500 millóns de persoas no mundo, mentres que é a terceira lingua máis estudada no planeta. Pola outra banda, o portugués conta con cerca de 300 millóns de falantes nativos e según o Instituto Camoes, o portugués conta con 160.000 persoas que estudan a lingua lusófona. Tanto o portugués como o español son idiomas cunha larga traxectoria histórica, partindo do latín e evolucionando ata o idioma resultante da actualidade. 

04/05/2022
04/05/2022

Terceiro artigo da serie "A globalización linguas"

A tradución automática é unha rama da lingüística computacional que é definida por John Hutchins no Concise history of the language sciences: from the Sumerians to the cognitivists coma ‘computerized systems responsible for the production of translations with or without human assistance’. Esta vertente lingüística aumenta cada día debido á demanda desta como consecuencia da globalización. Tendo en conta o crecemento destes programas, e necesario saber como funcionan e saber sacarlle o mellor proveito a estas ferramentas.

04/05/2022
04/05/2022

Manifiesto

Profesores de Universidad, editores, periodistas, escritores, analistas, activistas, sindicalistas, políticos, pacifistas, ecologistas, profesionales, etc., han promovido en España un Manifiesto en el que se expresan “profundamente preocupados” por el actual rumbo de la política exterior, urgiendo al Gobierno a reafirmar la independencia de la política exterior española en consonancia con los postulados de Naciones Unidas y la defensa a ultranza de la legalidad internacional y el compromiso con los principios básicos recogidos en su Carta.

27/04/2022
27/04/2022

Segundo artigo da serie "A globalización das linguas"

Como previamente foi comentando, o chinés, concretamente o dialecto mandarín, está a ter un auxe a nivel internacional en tódolos ámbitos. A pesar de que o inglés sigue sendo a lingua globalizada por antonomasia, pouco a pouco o chinés está abrindo as súas portas cara o mundo das relacións internacionais.

20/04/2022
20/04/2022

Primeiro artigo da serie "A globalización das linguas"

O presente artigo comeza unha serie que introducirá temas relacionados co concepto de globalización e como este afecta ás relacións internacionais, facendo fincapé nas relacións interculturais e a importancia das linguas no plano internacional.

19/04/2022
19/04/2022

Durante los largos años de Guerra Fría el mundo estuvo dividido en bloques de rasgos precisos y tajantes. De un lado se encontraba la órbita que giraba en torno a Estados Unidos. Del otro la que lo hacía alrededor de la Unión Soviética. Entre estos dos sistemas de alianzas se erigió el Grupo de Países No Alineados. Apelando a la neutralidad, este último luchó por no ser engullido por la rivalidad entre las grandes potencias. Para ello sus miembros recurrieron a estrategias variadas. La China de Mao, por ejemplo, atacó a ambas superpotencias por igual sobre la base de que ni Washington ni Moscú tendrían interés en desequilibrar la bipolaridad doblegando a China. El Egipto de Nasser, por el contrario, prefirió estimular la competencia entre las dos superpotencias para ver cual de ellas ofrecía mayores beneficios a su país. A la larga, sin embargo, los no alineados no escaparon a los imperativos de la alineación y sus países debieron acercarse a una u otra superpotencia como terminó haciéndolo China a partir de 1972. 

12/03/2022
12/03/2022

Artigo extraído do Libro Homenaxe a Xulio Ríos Paredes "Unha vida de compromiso para unha Galicia universal"

En que medida os medios de comunicación son un espello fiel do mundo? Quen se fai esta pregunta é o escritor e reporteiro polaco Ryszard Kapunscinsky nun momento do discurso co que agradecía en Estocolmo a concesión do premio Stora Jurnalstpriset. A resposta tamén é súa: os medios de comunicación reflectan o mundo dun modo moi superficial e fragmentario.

25/02/2022
25/02/2022

A cerimonia de clausura executada o pasado domingo 20 de xaneiro no Estadio Nacional de Pequín supuxo o  broche final á excepcional dobre cita olímpica levada a cabo en menos dun ano no continente asiático. Tras un adiamento histórico, e marcados pola aínda vixente pandemia da COVID-19, realizamos un breve repaso ao desenvolvemento de ambos eventos e a súa relación coas relacións internacionais e as predicións expostas fai uns meses na serie de artigos ao redor da diplomacia deportiva.

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Este artigo analiza o contexto da aparición da narrativa de "política exterior feminista" e as principais características das estratexias adoptadas por Suecia, Canadá, Francia, México e España para reflexionar sobre a súa novidade (ou non). Baseándose nas achegas dos estudos feministas críticos en Relacións Internacionais en relación coa axenda internacional de xénero, preséntanse algúns dos elementos positivos e, sobre todo, os máis problemáticos desta narrativa, para finalmente suxerir como podería ser unha "política exterior feminista realmente nova".

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión en castelán do mesmo.

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Este texto propón que Suecia promoveu un cambio institucional noutros países declarando unha política exterior feminista, xa que demostrou que se trataba dunha medida viable que se axustaba ás normas internacionais sobre igualdade de xénero e que podían emular para avanzar nos seus propios intereses dentro do sistema da ONU. Así, o obxectivo deste traballo é ofrecer unha explicación de como a PEF sueca converteuse nun referente mundial nun período de tempo relativamente curto. Isto, coa axuda da nova teoría do cambio institucional, que propón que os que toman as decisións adoitan inspirarse en modelos estranxeiros para responder a certas demandas que requiren deseñar novas políticas.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión en castelán do mesmo.

 

10/02/2022
10/02/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

A política exterior feminista (PEF) é unha política pública que toma ao feminismo coma punto de partida e chegada. México é o primeiro país dá rexión de América Latina e do Caribe, e un dous primeiros do mundo, en establecer a PEF coma unha política pública para lograr a igualdade de xénero e erradicar a discriminación e a violencia que afecta ás mulleres e ás nenas. Neste contexto ten especial interese ou análise dá PEF mexicana. Así, expóñense as principais características dá PEF de México. En primeiro lugar, abórdase ou feminismo dende un enfoque conceptual. Despois, os eixos da PEF mexicana analízanse á luz dá caixa de ferramentas feminista 4R. Finalmente, a PEF de México colócase na axenda de dereitos humanos dos obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) e na axenda Mulleres, paz e seguridade (WPS).

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

28/01/2022
28/01/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

A política exterior feminista de Canadá (PEFC) busca situar a igualdade de xénero non centro das súas estratexias, situándose como exemplo internacional. A introdución de políticas como a Elsie Initiative e a Feminist International Assistance Policy crearon grandes expectativas para a PEFC. Porén, como son realmente de feministas? Que cambios se poderían aplicar para garantir a súa eficacia inclusiva? Neste traballo realízase unha análise crítica dá PEFC examinando os seus elementos. A metodoloxía seguida neste artigo baséase nun tipo de investigación mixto, usando datos cualitativos e cuantitativos. Utilizando tanto a lectura da literatura académica, como bases de datos oficiais do goberno. Descubrimos que, aínda que a PEFC amosa a súa vontade de transformarse en certas áreas, non hai evidencias de cambios estruturais e non hai congruencia entre a política interior e a exterior. A PEFC non é tan feminista como se cre. Beneficiaríase de incluír unha perspectiva interseccional nas súas políticas. Ademais, recoméndase unha análise exhaustiva dous grupos excluídos se se quere conseguir un cambio transformador.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

 

28/01/2022
28/01/2022

Este artigo fai parte do Tempo Exterior nº42

Nun contexto de vitalidade do movemento feminista, pero tamén de certa fractura de xénero na política global, nos últimos sete anos un pequeno grupo de países (Suecia, Canadá, Francia, Luxemburgo, México e España) adoptaron unha política exterior feminista, aínda que as prioridades e a interpretación que fan do seu carácter feminista non son homoxéneas. A política exterior feminista entenderíase coma unha nova política pública aínda en construción, aínda que coherente coas políticas nacionais que, inspiradas na teoría e no movemento feministas, buscan erradicar as desigualdades de xénero que persisten en todas as sociedades. Este artigo pretende facer unha análise preliminar das características específicas da política exterior feminista española, baseada na análise do discurso dos documentos oficiais recentemente aprobados sobre o tema. Do mesmo xeito, en base a traballos académicos previos sobre política exterior feminista en Suecia e Canadá, intentarase contribuír á conceptualización da política exterior feminista.

 

Podes ler este artigo dentro do monográfico arredor da Política Exterior Feminista, nº42 da revista Tempo Exterior. Tamén está dispoñible a versión orixinal en castelán do mesmo.

 

14/01/2022
14/01/2022
Tempos Novos

Nada invita a pensar que o exercicio entrante 2022 experimentará unha modificación substancial da axenda precedente. En efecto, tras un ano de presidencia da Administración Biden nos EUA, os fundamentos da nova contenda estratéxica global establecidos durante o mandato de Donald Trump víronse non só confirmados senón mesmo acentuados, ensaiándose agora opcións sen dúbida máis eficientes e afastadas do histrionismo do líder republicano.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais