Distribuir contido

Outros

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2180 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

02/07/2011
28/06/2011

Las políticas gubernamentales persiguen alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Este se mide por el “Producto interior Bruto” (PIB). Sin embargo, el PIB como principal indicador del desarrollo de un país es discutible. En la última década la mayoría de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, han crecido mucho económicamente pero de forma desigual.

24/05/2011
23/05/2011

Non serei eu quen defenda a Strauss-Kahn, que para iso xa está o filósofo francés Bernard-Henri Lévy.

19/04/2011
09/06/2011

O SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para a Paz de Estocolmo) deu a coñecer o seu Informe sobre a evolución do mercado do armamento en 2010. A súa conclusión é contundente: pese á crise, a carreira de armamentos evoluciona á alza.

17/04/2011
01/05/2011
ECO

Non cabe imaxinar a día de hoxe un crecemento sostible da economía mundial sen a participación activa dos novos mercados emerxentes. A estabilidade global vai depender en grande medida do rol que desempeñen estas novas realidades, decisivas para impulsar a xestión e a reforma da orde económica internacional.

12/04/2011
11/04/2011

A política é a arte de equilibrar intereses contrapostos. Nunca foi outra cousa. Nin nunca vai ser algo diferente. A política non se pode confundir coa moral, como se adoita facer, pois o seu campo de acción nada ten co que debe ser senón co que temos que facer para a defensa dos nosos intereses.

08/03/2011
08/03/2011

Un ano máis chega o 8 de marzo e, aínda que sexa só por un intre de 24 horas, a problemática da desigualdade de xénero faise visible no Día da Muller.

18/02/2011
28/02/2011
ECO

Entrevista a Xulio Ríos: “Sen internacionalización non hai futuro”

04/01/2011
03/01/2011

O día 7 deste mes, o venres que vén, celebrarase un acto cívico nun hotel de Baiona, baixo os auspicios do IGADI, en homenaxe e en lembranza de Fernando Pérez Barreiro-Nolla, galego da diáspora, exemplo de galego universal, home de raíz na terra e mente en moitas culturas do mundo.

27/10/2010
25/01/2011

Os seus recíprocos intereses facían que Berlusconi buscase o achego do Vaticano e que este procurase que aquel lle permitise seguir influíndo, como de costume, na política italiana: non ao matrimonio homosexual, que non existe en Italia, e si ás leis que compracían ao Vaticano.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais