Distribuir contido

Outros

Distribuir

Distribuir contido

Boa parte do traballo do IGADI plásmase en numerosos artigos e colaboracións en prensa e revistas especializadas.

Para unha mellor clasificación e localización dos actuais 2290 artigos que integran a sección de Análise e Opinión, temos dividido estes nos seguintes apartados temático/xeográficos:

19/09/2011
01/10/2011
ECO

“A ese país que non tira a toalla”

05/09/2011
29/08/2011

Ramón Lugrís, nun número recente de ANT, fíxose eco dunha afirmación miña no sentido de que son indispensables novos políticos que fagan  unha nova política  para nos encarar coas esixencias dos novos tempos. E deunos algunhas indicacións, moi ben expostas, como el adoita, sobre o que polo mundo adiante parece  estar xerándose.

15/08/2011
01/09/2011
ECO

O convulso agosto vivido, marcado polas tensións financeiras arredor da débeda soberana en Europa e a rebaixa crediticia de EEUU así como polo recruar das tensións sociais en varios países, con ameazas a maiores de profundar na recesión e agravar as dificultades de recuperación, evidenciou a persistencia de graves problemas estruturais.

05/08/2011
08/05/2011

Estados de Feito (EDF), seguindo a denominación de Scott Pegg, poden considerarse aquelas entidades secesionistas que reciben apoio popular e que acadaron a capacidade suficiente para proporcionar servizos gobernamentais a unha poboación significativa nun área territorial concreta, sobre a que mantén un control efectivo por un período de tempo prolongado.

26/07/2011
25/07/2011

Non pode estrañar que a nota máis salientable que a xente nova, e non tan nova, teña do mundo que vivimos sexa a dun mundo mafioso, dunha mafia en calquera das súas acepcións, sen excluír a de organización secreta que pretende substituír os poderes públicos e administrar a súa propia xustiza.

26/07/2011
29/07/2011

El Consejo de Administración del FMI nombró por consenso, el 28 de junio en Washington, a Christine Lagarde nueva directora general del organismo financiero  internacional.

04/07/2011
04/07/2011

Nunha das súas “Soleiras” (“Algo novo baixo o sol”, La Voz de Galicia, 27 de xuño), X.L. Franco Grande analizaba o feito de que a sociedade non se sinte representada polos políticos e que non hai camiño para acadar novos representantes, e dicía que “o que é novo, e non é bo, é que, ao facer crise a democracia como parece que está facendo, só queda expedito o camiño á demagoxia populista ou ao autoritarismo. ¿Ou é que queda algunha outra posibilidade? Nós non sabemos dela”.

02/07/2011
28/06/2011

Las políticas gubernamentales persiguen alcanzar mayores niveles de crecimiento económico. Este se mide por el “Producto interior Bruto” (PIB). Sin embargo, el PIB como principal indicador del desarrollo de un país es discutible. En la última década la mayoría de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, han crecido mucho económicamente pero de forma desigual.

24/05/2011
23/05/2011

Non serei eu quen defenda a Strauss-Kahn, que para iso xa está o filósofo francés Bernard-Henri Lévy.

19/04/2011
09/06/2011

O SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para a Paz de Estocolmo) deu a coñecer o seu Informe sobre a evolución do mercado do armamento en 2010. A súa conclusión é contundente: pese á crise, a carreira de armamentos evoluciona á alza.

17/04/2011
01/05/2011
ECO

Non cabe imaxinar a día de hoxe un crecemento sostible da economía mundial sen a participación activa dos novos mercados emerxentes. A estabilidade global vai depender en grande medida do rol que desempeñen estas novas realidades, decisivas para impulsar a xestión e a reforma da orde económica internacional.

12/04/2011
11/04/2011

A política é a arte de equilibrar intereses contrapostos. Nunca foi outra cousa. Nin nunca vai ser algo diferente. A política non se pode confundir coa moral, como se adoita facer, pois o seu campo de acción nada ten co que debe ser senón co que temos que facer para a defensa dos nosos intereses.

08/03/2011
08/03/2011

Un ano máis chega o 8 de marzo e, aínda que sexa só por un intre de 24 horas, a problemática da desigualdade de xénero faise visible no Día da Muller.

18/02/2011
28/02/2011
ECO

Entrevista a Xulio Ríos: “Sen internacionalización non hai futuro”

04/01/2011
03/01/2011

O día 7 deste mes, o venres que vén, celebrarase un acto cívico nun hotel de Baiona, baixo os auspicios do IGADI, en homenaxe e en lembranza de Fernando Pérez Barreiro-Nolla, galego da diáspora, exemplo de galego universal, home de raíz na terra e mente en moitas culturas do mundo.

Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais