Lois González

Distribuir

Distribuir contido
Vinculación

Lois González, Rubén C.

Nome: 
Rubén C.
Foto: 

Rubén C. Lois González, é Catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela (España), Vicepresidente da Unión Xeográfica Internacional (UGI) e membro do Consello Científico da revista do IGADI Tempo Exterior. 

Foi profesor convidado en universidades de Francia, Noruega, Italia e a Federal de Bahía-UFBA (Brasil). Investigador Principal de varios proxectos da Unión Europea e internacionais de cooperación transfronteriza. Autor de perto de 200 libros e capítulos de libro, e máis de 150 artigos en revistas académicas. Entre elas destacan, Scripta Nova, Finisterra, Annales de Géographie, Sud-Ouest Européen, Die Erde, European Planning Studies, Land, Use & Policy, Revista Geográfica del Norte Grande, Mobilities, Territory, Politics and Governance, Sociologia Ruralis y Gender, Lugar e Cultura. Dirixiu 37 Tesis Doutorais. Foi Decano da Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela. Membro da Directiva da Asociación de Española de Geografía (1997-2011 e desde 2017 ata hoxe) e fundador do Colexio de Xeógrafos de España (1999). ORCID: 0000-0003-4717-1061

 

1 artigos publicados
17/11/2022
A identidade portuguesa construíuse fronte á ameaza española de agresión desde o século XVII. A española seguiu outras canles, pero moitas veces minusvalorou ao veciño ou ofreceulle benintencionados proxectos iberistas, que non chegaron nunca a concretase. A división da Península Ibérica no período das ditaduras do século XX, o Estado Novo (1933-1974) e franquismo (1936/39-1975), aproveitou e potenciou a desconfianza entre os dous pobos e a visión sempre estereotipada do outro. Os gobernantes cooperaban, por suposto na represión, e ao mesmo tempo elaboraban un discurso nacionalista que procuraba manter ben pechadas as fronteiras, só espazos inseguros e de contrabando. Neste contexto, Galiza sempre foi un actor político menor desde a época dos Austrias, aínda que mantivese moitos trazos culturais, paisaxísticos e económicos comúns con Portugal, e a súa fronteira fose moito máis porosa que noutros lugares.
Tempo exterior: Revista de análise e estudos internacionais